Севідов Олександр Анатолійович, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Особливості допиту підозрюваного у злочинних порушеннях авторського права і суміжних прав Севідов О.А.,Бурбело Б.А. Особливості допиту підозрюваного у злочинних порушеннях авторського права і суміжних прав / О. А. Севідов // Актуальні питання протидії злочинності у сучасних умовах: вітчізняний та зарубіжний досвід: матер. Міжнар. наук.-практ.конф. (м.Дніпро, 17 бер.2017р.). - У 2-х ч.- Дніпро: Дніпроп.держ. ун-т. внутр.справ; Ліра ЛТД,2017.-ч.2.-304 с.
2 стаття Окремі особливості початкового етапу досудового розслідування порушень авторського права і суміжних прав Севідов О.А. Окремі особливості початкового етапу досудового розслідування порушень авторського права і суміжних прав / О.А. Севідов // Международный научный журнал "Интернаука". Серия: "Юридические науки" №3 [Електронний ресурс], Режим доступу: http://www.inter-nauka.com/issues/law2017/3/2632 (дата звернення: 16.06.17). — Назва з екрана.
3 тези доповіді ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ПРИ РОЗСЛІДУВАННЯ ПОРУШЕНЬ АВТОРСЬКОГО ПРАВА ТА СУМІЖНИХ ПРАВ Севідов О. А. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ПРИ РОЗСЛІДУВАННЯ ПОРУШЕНЬ АВТОРСЬКОГО ПРАВА ТА СУМІЖНИХ ПРАВ / О. А. Севідов // International research and practice conference «Urgent problems of law on the modern stage of statehood development» : Conference proceedings, October 20-21, 2017. Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing». 248 pages
4 стаття Щодо встановлення охороноздатності твору на початковому етапі досудового розслідування злочинів, передбачених ст. 176 КК України Севідов О. А. Щодо встановлення охороноздатності твору на початковому етапі досудового розслідування злочинів, передбачених ст. 176 КК України / О. А. Севідов // Вісник ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка. 2017. № 2 (78)
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017