Севідов Олександр Анатолійович, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Окремі особливості початкового етапу досудового розслідування порушень авторського права і суміжних прав Севідов О.А. Окремі особливості початкового етапу досудового розслідування порушень авторського права і суміжних прав / О.А. Севідов // Международный научный журнал "Интернаука". Серия: "Юридические науки" №3 [Електронний ресурс], Режим доступу: http://www.inter-nauka.com/issues/law2017/3/2632 (дата звернення: 16.06.17). — Назва з екрана.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017