Котлубаєва Ксенія Сергіївна, викладач
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Способи завідомо неправдивих показань Котлубаєва К.С. Способи завідомо неправдивих показань / Котлубаєва К.С. // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф."Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав і свобод людини і громодянина"(м.Запоріжжя 24-25 червня 2016)-Запоріжжя-2016-С.125-128
2 тези доповіді Сучасний стан та тендеції криміналістичного забезпечення розслідування завідомо неправдивих показань Котлубаєва К.С. Сучасний стан та тендеції криміналістичного забезпечення розслідування завідомо неправдивих показань / Котлубаєва К.С. // Сучасні напрями розвитку судової експертизи та криміналістики : тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті засл. проф. М. С. Бокаріуса (м. Харків, 20 груд. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; м-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса. – Харків : ХНУВС, 2016.– С.119-121
3 стаття Поняття та структурні елементи криміналістичної характеристики завідомо неправдивих показань. Котлубаєва К.С.Поняття та структурні елементи криміналістичної характеристики завідомо неправдивих показань / К.С. Котлубаєва // Право і суспільство: наук журнал. м. Дніпро.- 2017. - с.171-174
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017