Малиновська Тетяна Миколаївна, старший науковий співробітник
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Захист прав та інтересів дитини у сфері міжнародного усиновлення Малиновська Т.М. Захист прав та інтересів дитини у сфері міжнародного усиновлення / Т.М. Малиновська // Наше право № 1.-2016. - с. 185-189
2 стаття Попередження насильства над жінками в сім’ї Малиновська Т.М. Попередження насильства над жінками в сім’ї /наук. стаття/ Т.М. Малиновська // Право і Безпека 2016 № 1 (60), - С. 117-120
3 стаття Особливості експертного дослідження в галузі охорони праці та безпеки життєдіяльності неповнолітніх Малиновська Т. М. Особливості експертного дослідження в галузі охорони праці та безпеки життєдіяльності неповнолітніх / Т. М. Малиновська, В. О. Дмитрієв // Теорія та практика судової експертизи та криміналістики : зб наукових праць. – 2016. – вип. 16. – С. 297-304.
4 тези доповіді Загальні положення щодо дотримання поліцією України міжнародних стандартів у сфері прав і свобод людини Малиновська Т.М., Шорохова Г.М. Загальні положення щодо дотримання поліцією України міжнародних стандартів у сфері прав і свобод людини / Т.М Малиновська, Г.М. Шорохова // Справедливість у юриспруденції: теорія та практика: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 23 лютого 2017 року. Тези наукових доповідей. – К.: Видавничий дім «АртЕк», 2017. – С.46-48.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017