Гусєва Влада Олександрівна, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ДЕТОУБИЙСТВ Купріянова Л.С., Гусева В.О., Савчук Т.І. Использование специальных медицинских знаний на первоначальном этапе расследования детоубийств / Л.С. Купріянова, В.О. Гусева, Т.І. Савчук // Материалы международной научно-практической конференции «Социально-психологические, уголовно-правовые и криминологические проблемы семейно-бытового насилия» - Азербайджанская Республика, 29 февраля 2016 года – С. 242 – 248.
2 тези доповіді Сучасний стан наукового забезпечення та перспективи формування методики розслідування злочинів проти авторитету органів державної влади у сфері правоохоронної діяльності Гусєва В.О. Сучасний стан наукового забезпечення та перспективи формування методики розслідування злочинів проти авторитету органів державної влади у сфері правоохоронної діяльності / В.О. Гусєва // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Процесуальні та криміналістичні аспекти досудового розслідування» (м. Одеса, 14 квітня 2016 року) - Одеса: ОДУВС, 2016. – С. 40-41.
3 тези доповіді Деякі аспекти протидії правоохоронними органами України терористичної та екстремісткої діяльності Гусєва В.О. Деякі аспекти протидії правоохоронними органами України терористичної та екстремісткої діяльності / В.О. Гусєва // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. « Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (30 вересня 2016 року). – К.: Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 83-86.
4 тези доповіді Окремі проблеми виявлення та вилучення слідів запаху під час розслідування злочинів проти авторитету органів державної влади у сфері правоохоронної діяльності Гусєва В.О. Окремі проблеми виявлення та вилучення слідів запаху під час розслідування злочинів проти авторитету органів державної влади у сфері правоохоронної діяльності / В.О. Гусєва // Сучасні напрями розвитку судової експертизи та криміналістики : тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті засл. проф. М. С. Бокаріуса (м. Харків, 20 груд. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; м-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса. – Харків : ХНУВС, 2016.– С.65-67.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017