Зозуля Євгеній Вікторович, викладач
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Особа потерпілого, як елемент криміналістичної характеристики примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобовязань Зозуля Є.В. Особа потерпілого, як елемент криміналістичної характеристики примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобовязань / Є.В. Зозуля // Сучасні напрямки розвитку судової експертизи та криміналістики : тези доп. наук.-практ. конф., присвячена памяті засл.проф.М.С. Бокаріуса (м.Харків , 20 грудня 2016р.) МВС України , Харків Нац. ун-т внутр.справ 2016.- 316 с. с 76-78
2 тези доповіді Значення встановлення типових ознак дій підозрюваного після скоєння злочину, при розробці криміналістичної характеристики примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов‘язань Зозуля Є.В. Значення встановлення типових ознак дій підозрюваного після скоєння злочину, при розробці криміналістичної характеристики примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов‘язань. / Є.В. Зозуля // Процесуальні та криміналістичні аспекти досудового розслідування : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. м. Одеса. 2016.- с.252-254
3 тези доповіді До питання способу підготовки вчинення примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов, організованими злочинними групами. Зозуля Є.В.До питання способу підготовки вчинення примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов, організованими злочинними групами./Є.В. Зозуля// Міжнародна науково-практична конференція "Теорія та практика правоохоронної діяльності "Львів.держ.ун-т.внутр. справ 11 листопада 2016 С. 73-74.
4 тези доповіді Деякі способи підготовки до вчинення примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов‘язань, організованими злочинними групами Зозуля Є.В. Деякі способи підготовки до вчинення примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов‘язань, організованими злочинними групам / Є.В. Зозуля // Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні питання досудового розслідування Кривий Ріг 30 травня 2017 - с.53-55
5 тези доповіді Про деякі особливості особи правопорушника,який вчинює примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань у складі організованої групи Зозуля Є.В. Про деякі особливості особи правопорушника,який вчинює примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань у складі організованої групи / Є.В. Зозуля // Про деякі особливості особи правопорушника,який вчинює примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань у складі організованої групи //Актуальні проблеми сучасної наууки в дослідженнях молодих учених: тези доповіді (м. Харків 17 трав. 2017)МВС України,Харків.нац.ун-т внутр.справ.- Харків,2017 - с. 80-83
6 тези доповіді До питання дослідження слідової картини вчинення примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань вчинених організованими групами Зозуля Є.В. До питання дослідження слідової картини вчинення примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань вчинених організованими групами / Є.В. Зозуля // Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно- розшукової діяльності». – Хмельницький, - 2017. - c. 73-77.
7 тези доповіді До питання способу підготовки вчинення примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов, організованими злочинними Зозуля Є.В. До питання способу підготовки вчинення примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов, організованими злочинними / Є.В. Зозуля // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання протидії злочинності у сучасних умовах: вітчизняний та зарубіжний досвід» – Дніпро.,- 2017. - C. 77-78
8 тези доповіді До питання дослідження слідової картини вчинення примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань вчинених організованими групами Зозуля Є.В До питання дослідження слідової картини вчинення примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань вчинених організованими групами /Є.В.Зозуля..//Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно- розшукової діяльності». – Хмельницький, - 2017. - С. 724-726.
9 тези доповіді До питання способу підготовки вчинення примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов, організованими злочинними групами. Зозуля Є. В. До питання способу підготовки вчинення примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов, організованими злочинними групами / Є. В. Зозуля //Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання протидії злочинності у сучасних умовах: вітчизняний та зарубіжний досвід» – Дніпро.,- 2017. - C. 77-78
10 тези доповіді Про деякі особливості особи правопорушника, що вчинює примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань у складі організованої групи. Зозуля Є.В Про деякі особливості особи правопорушника, що вчинює примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань у складі організованої групи./Є.В Зозуля // Науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених» - Харків, - 2017. С. 87-89.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017