Степанюк Руслан Леонтійович, завідувач кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Ситуаційний підхід у формуванні методик розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері України Степанюк Р. Л. Ситуаційний підхід у формуванні методик розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері України / Р. Л. Степанюк // Право і безпека : науковий журнал. – 2013. – № 3 (50). – С. 110-115
2 стаття Проблеми розвитку криміналістичної методики в умовах реформування кримінальної юстиції України Степанюк Р. Л. Проблеми розвитку криміналістичної методики в умовах реформування кримінальної юстиції України / Р. Л. Степанюк // Вісник кримінологічної асоціації України № 1 (12) : збірник наукових праць [редкол. О. М. Бандурка (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУВС, 2016. – С. 236–245
3 стаття Удосконалення організації й тактики огляду місця події в Україні з урахуванням досвіду США Степанюк Р. Л. Удосконалення організації й тактики огляду місця події в Україні з урахуванням досвіду США / Р. Л. Степанюк, С. П. Лапта // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – 2016. – Вип. № 2 (74). – С. 300-307
4 тези доповіді Деякі проблемні питання формування криміналістичних методик судового розгляду кримінальних справ Степанюк Р. Л. Деякі проблемні питання формування криміналістичних методик судового розгляду кримінальних справ / Р. Л. Степанюк // Сучасні напрями розвитку судової експертизи та криміналістики : тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті засл. Проф. М. С. Бокаріуса (м. Харків, 20 груд. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса. – Харків : ХНУВС, 2016. – С. 271–273.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017