Савчук Тетяна Іванівна, старший викладач
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Перспективи формування комплексної методики розслідування корупційних злочинів Савчук Т.І. Перспективи формування комплексної методики розслідування корупційних злочинів / Т.І. Савчук // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Процесуальні та криміналістичні аспекти досудового розслідування», 14 квітня 2016 року, м. Одеса. – С. 123 – 125.
2 тези доповіді Корупція як одна із причин тероризму в Україні Савчук Т.І. Корупція як одна із причин тероризму в Україні / Т.І. Савчук // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід та його актуальність для України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (30 вересня 2016, м. Київ) – С. 307-308.
3 стаття Использование специальных медицинских знаний на первоначальном этапе расследования детоубийств Купріянова Л.С., Гусева В.О., Савчук Т.І. Использование специальных медицинских знаний на первоначальном этапе расследования детоубийств / Л.С. Купріянова, В.О. Гусева, Т.І. Савчук // Материалы международной научно-практической конференции «Социально-психологические, уголовно-правовые и криминологические проблемы семейно-бытового насилия» - Азербайджанская Республика, 29 февраля 2016 года – С. 242 – 248.
4 тези доповіді Використання медичних документів для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженн Савчук Т.І. Використання медичних документів для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні / Т.І Савчук, О.В Некрасова // Сучасні напрямки розвитку судової експертизи та криміналістики : Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті Заслуженого професора М.С. Бокаріуса (м. Харків, 20 грудня 2016 р.) – С. 231-233.
5 тези доповіді Поняття "взаємодії" як криміналістичної категорії Савчук Т.І. Поняття "взаємодії" як криміналістичної категорії / Т.І. Савчук // Актуальні питання кримінального про-цесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем», присвячений пам’яті. Акт. пит. крим. права, процесу і криміналістики, удоск. діяльн. суд. і правоохор. систем. Сєвєродонецьк, 2017. ISBN 978-617-616-077-9/ C. 243-246. професора М.Й. Курочки : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 травня 2017 року, м. Сєвєродонецьк). – С. 243-246.
6 тези доповіді Боротьба з корупцією як необхідна умова забезпечення безпеки та розвитку України Савчук Т.І. Боротьба з корупцією як необхідна умова забезпечення безпеки та розвитку України / Т.І. Савчук// Сталий розвиток 2030: правова, економічна, соціальна, екологічна та політичні складові : матеріали Міжнародної міждисциплінарної конференції (Будапешт, Угорщина 2017). – С. 124-128.
7 стаття Особливості механізму вчинення корупційних злочинів Савчук Т.І. Особливості механізму вчинення корупційних злочинів /Т.І. Савчук// Вісник ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка. - № 3. – 2017. – С. 274-279.
8 тези доповіді Основні напрямки протидії корупційним злочинам правоохоронними органами Савчук Т.І. Основні напрямки протидії корупційним злочинам правоохоронними органами / Савчук Т.І. // Транскордонна співпраця: проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали ІІ Регіонального круглого столу (28-29 вересня 2017 року, м. Одеса).
9 тези доповіді Особливості допиту лікаря-гінеколога як свідка під час розслідування дітовбивств Савчук Т.І. Особливості допиту лікаря-гінеколога як свідка під час розслідування дітовбивств / Т.І. Савчук, Некрасова О.В. // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. між нар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження проф.. М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листопада 2017 р.) /МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – С.183-185.
10 тези доповіді Перспективи формування методики розслідування корупційних злочинів у сфері охорони здоров’я Савчук Т.І. Перспективи формування методики розслідування корупційних злочинів у сфері охорони здоров’я / Т.І.Савчук // Актуальні питання кримінального процесу, криміналістики та судової експертизи : матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції (НАВС, 24 листопада 2017). - С. 272-273.
11 тези доповіді Зв’язок науки та практики при викладанні дисципліни «Криміналістика» під час підготовки кадрів для Національної поліції України Савчук Т.І. Зв’язок науки та практики при викладанні дисципліни «Криміналістика» під час підготовки кадрів для Національної поліції України /Т.І. Савчук // Науково-практична конференція до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (Харків, 24.11.2017 р., ХНУВС). - С. 243-244.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018