Савчук Тетяна Іванівна, старший викладач
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Перспективи формування комплексної методики розслідування корупційних злочинів Савчук Т.І. Перспективи формування комплексної методики розслідування корупційних злочинів / Т.І. Савчук // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Процесуальні та криміналістичні аспекти досудового розслідування», 14 квітня 2016 року, м. Одеса. – С. 123 – 125.
2 тези доповіді Корупція як одна із причин тероризму в Україні Савчук Т.І. Корупція як одна із причин тероризму в Україні / Т.І. Савчук // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід та його актуальність для України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (30 вересня 2016, м. Київ) – С. 307-308.
3 стаття Использование специальных медицинских знаний на первоначальном этапе расследования детоубийств Купріянова Л.С., Гусева В.О., Савчук Т.І. Использование специальных медицинских знаний на первоначальном этапе расследования детоубийств / Л.С. Купріянова, В.О. Гусева, Т.І. Савчук // Материалы международной научно-практической конференции «Социально-психологические, уголовно-правовые и криминологические проблемы семейно-бытового насилия» - Азербайджанская Республика, 29 февраля 2016 года – С. 242 – 248.
4 тези доповіді Використання медичних документів для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженн Савчук Т.І. Використання медичних документів для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні / Т.І Савчук, О.В Некрасова // Сучасні напрямки розвитку судової експертизи та криміналістики : Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті Заслуженого професора М.С. Бокаріуса (м. Харків, 20 грудня 2016 р.) – С. 231-233.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017