Лозова Світлана Миколаївна, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Проблемні питання взаємодії між підрозділами Експертної служби МВС України і підрозділами Національної поліції України Лозова С.М., Лозовий А.О. Проблемні питання взаємодії між підрозділами Експертної служби МВС України і підрозділами Національної поліції України / С.М.Лозова, А.О.Лозовий // Сучасні напрями розвитку судової експертизи та криміналістики : тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті засл. проф. М. С. Бокаріуса (м. Харків, 20 груд. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; м-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса. – Харків : ХНУВС, 2016.– С.143-146.
2 тези доповіді Проблемні питання підготовки і проведення молекулярно-генетичних експертиз Лозова С. М. Проблемні питання підготовки і проведення молекулярно-генетичних експертиз / С. М. Лозова //Актуальні проблеми правоохоронної діяльності: матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет- конференції, м. Северодонець, 23 грудня 2016 р. / Северодонецьк: Луганськ. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О.Дідоренка, 2017. - с. 199-201
3 тези доповіді Проблемні питання визначення психічних розладів, що не виключають осудності Лозова С. М. Проблемні питання визначення психічних розладів, що не виключають осудності / С. М. Лозова //Актуальні проблемні кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності: тези Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 3 березня 2017 року). Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2017. - с. 833-835
4 тези доповіді Психічні аномалії як складова особистості неповнолітніх злочинців, що вчиняють насильницькі злочини Лозова С. М. Психічні аномалії як складова особистості неповнолітніх злочинців, що вчиняють насильницькі злочини / С. М. Лозова // Актуальні питання кримінального процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професора М. Й. Курочки (Северодонецк, 19 травня 2017 року). - Северодонецк, 2017. - с.208-211
5 тези доповіді Тенденці розвитку трасологічних досліджень в умовах реформування експертної служби МВС України Лозова С. М. Тенденці розвитку трасологічних досліджень в умовах реформування експертної служби МВС України / С. М. Лозова // Juridica stintifica in conditiile de integrare europeana Ucraina si Moldova repere modern e de dezvoltare juridical, 24-25 martie, 2017. – Chisinau, 2017. – с. 268-271
6 тези доповіді Аптечні наркотики та їх вплив на психіку неповнолітніх Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції «Актуальні питання кримінального процесу, криміналістики та судової експертизи» , (Київ, 24 листопада 2017 р.): у 2 ч. / Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2017. Ч. 1. – с. 239-240
7 тези доповіді Особливості розпізнавання слідчим симуляції психічних розладів під час допиту підозрюваного Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу: тези доповіді міжнародної науково-практичної конференції до 100 річчя з дня народження проф. М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листопада 2017 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х.: ХНУВС, 2017. - с. 122-124
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017