Лозова Світлана Миколаївна, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Проблемні питання взаємодії між підрозділами Експертної служби МВС України і підрозділами Національної поліції України Лозова С.М., Лозовий А.О. Проблемні питання взаємодії між підрозділами Експертної служби МВС України і підрозділами Національної поліції України / С.М.Лозова, А.О.Лозовий // Сучасні напрями розвитку судової експертизи та криміналістики : тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті засл. проф. М. С. Бокаріуса (м. Харків, 20 груд. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; м-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса. – Харків : ХНУВС, 2016.– С.143-146.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017