Пазинич Тетяна Анатоліївна, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Про актуальність комплексного дослідження злочинів, що вчиняються з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості Пазинич Т.А. Про актуальність комплексного дослідження злочинів, що вчиняються з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості / Т.А. Пазинич // Підприємництво, господарство і право: наук.-практ. господарсько-правовий журнал - №3. - 2016 - С. 162-167.
2 стаття Щодо проблем розслідування злочинів, які вчинюються на ґрунті расизму та ксенофобії, і шляхів їх подолання Пазинич Т.А. Щодо проблем розслідування злочинів, які вчинюються на ґрунті расизму та ксенофобії, і шляхів їх подолання / Т.А. Пазинич // Міжнародний правовий журнал «Visegrad Journal on Human Rights», зареєстрований в Міністерстві культури Словацької Республіки (реєстраційний номер EV 5051/14) – 2016. – Вип.2 (2). С. 125-129.
3 стаття Особливості розслідування вбивств з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості Пазинич Т.А. Особливості розслідування вбивств з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості / Т.А. Пазинич // Науковий збірник « Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції» № 5/2016, Дніпропетровський національний університет ім.О. Гончара, 2016, С.124-129.
4 стаття Основні положення розслідування вбивств, що вчинені з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості Пазинич Т.А. Основні положення розслідування вбивств, що вчинені з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості / Т.А. Пазинич // Збірник наукових праць «Науковий вісник публічного та приватного права», №4/2016, Науково-дослідний інститут публічного права, 2016. - С. 140-147.
5 тези доповіді Актуальність формування комплексної методики розслідування злочинів, що вчиняються на ґрунті расової, національної чи релігійної ненависті Пазинич Т.А. Актуальність формування комплексної методики розслідування злочинів, що вчиняються на ґрунті расової, національної чи релігійної ненависті / Т.А. Пазинич // «O nou
6 тези доповіді Щодо проблеми ксенофобії в Україні та необхідності комплексного дослідження злочинів, що вчиняються на цьому ґрунті Пазинич Т.А. Щодо проблеми ксенофобії в Україні та необхідності комплексного дослідження злочинів, що вчиняються на цьому ґрунті / Т.А. Пазинич // Процесуальні та криміналістичні аспекти досудового розслідування : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (14 квітня 2016 року), м. Одеса. – С. 245 – 247.
7 тези доповіді Шляхи виявлення та попередження правопорушень проти дітей, що вчинюються їх батьками Пазинич Т.А. Шляхи виявлення та попередження правопорушень проти дітей, що вчинюються їх батьками / Т.А. Пазинич // Правові, психологічні та педагогічні проблеми профілактики правопорушень : наук.-практ. конференція від 28 жовтня 2016 року, збірник матеріалів конф, Одеській університет внутрішніх справ, 2016. - С. 146-148.
8 тези доповіді Щодо проблем розслідування злочинів, пов’язаних із введенням в обіг творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію Пазинич Т.А. Щодо проблем розслідування злочинів, пов’язаних із введенням в обіг творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію / Т.А. Пазинич //Протидія проявам тероризму, сепаратизму, екстремізму та нелегальній міграції в сучасних умовах: стан, проблеми та перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 28 жовт. 2016 р.). – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2016, С. 219-221.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017