Мураховська Тетяна Єгорівна, старший викладач
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Єдність народу - його сила Мураховська Т.Є. Єдність народу - його сила / Т.Є.Мураховська // Тези виступів учасників Міжкафедрального круглого столу до Дня Соборності України (Харків, 20 січня 2017 р.) / МВС України, Харківський національний університет внутрішніх справ, Кафедра загальноправових дисциплін факультету № 6, Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін факультету № 6, Кафедра теорії та історії держави і права факультету № 1, Кафедра українознавства факультету № 2. - Харків : ХНУВС, 2017. - С. 81-83.
2 тези доповіді Роль курсу теорії держави і права в підготовці кадрів поліції Мураховська Т. Є. Роль курсу теорії держави і права в підготовці кадрів поліції / Т. Є. Мураховська // Збірник наукових статей і тез доповідей на науково-практичній конференції до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові (м. Харків, 25 листопада 2017 р.). - Харків, 2017. - С. 206 - 208.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018