Мураховська Тетяна Єгорівна, старший викладач
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Єдність народу - його сила Мураховська Т.Є. Єдність народу - його сила / Т.Є.Мураховська // Тези виступів учасників Міжкафедрального круглого столу до Дня Соборності України (Харків, 20 січня 2017 р.) / МВС України, Харківський національний університет внутрішніх справ, Кафедра загальноправових дисциплін факультету № 6, Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін факультету № 6, Кафедра теорії та історії держави і права факультету № 1, Кафедра українознавства факультету № 2. - Харків : ХНУВС, 2017. - С. 81-83.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017