Сапейко Людмила Василівна, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Правові засади Акту злуки Сапейко Л.В. Правові засади Акту злуки / Л.В. Сапейко // Тези виступів учасників Міжкафедрального круглого столу до Дня Соборності України (Харків, 20 січня 2017 р.) / МВС України, Харківський національний університет внутрішніх справ, Кафедра загальноправових дисциплін факультету № 6, Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін факультету № 6, Кафедра теорії та історії держави і права факультету № 1, Кафедра українознавства факультету № 2. - Харків : ХНУВС, 2017. - С. 95-97.
2 стаття Проблематика участі в цивільному судочинстві народних засідателів Сапейко Л.В. Проблематика участі в цивільному судочинстві народних засідателів / Л. В. Сапейко // Форум права. - 2015. - № 1. - С. 295–300. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2015_1_48
3 тези доповіді Окремі проблеми судового розгляду справ щодо захисту права власності Українського народу Сапейко Л.В. Окремі проблеми судового розгляду справ щодо захисту права власності Українського народу / Л.В. Сапейко // Захист права власності Українського народу : вітчизняні реалії та зарубіжний досвід для України : матеріали І щорічної міжнародної науково-практичної конференції (22 вересня 2016 року). – К. : Національна академія прокуратури України, 2016. – 188-189.
4 тези доповіді РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА В ПЕРІОД ПЕРЕБУДОВИ (1985–1991 РР.) Сапейко Л.В. Розвиток трудового законодавства в період перебудови (1985-1991 РР.) / Л.В. Сапейко // Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. круглого столу (м. Харків, 27 жовт. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац.ун-т внутр. справ. - Харків, 2017. - С. 181-184.
5 тези доповіді ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО СКЛАДУ МІЛІЦІЇ В 60–70-х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ Сапейко Л.В. Формування кадрового складу міліції в 60-70-х роках ХХ століття : Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917-2017 рр.) /Л.В. Сапейко//: зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2017. С. 249-251.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017