Галкіна Олена Миколаївна, старший науковий співробітник
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Якість харчових продуктів як об’єкт адміністративно-правового регулювання Галкіна О. М. Якість харчових продуктів як об’єкт адміністративно-правового регулювання / О. М. Галкіна // Рівень ефективності та необхідність впливу юридичної науки на нормотворчу діяльність та юридичну практику : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5-6 лютого 2016 р.) / Східноукраїнська наукова юридична організація. – Харків, 2016. – 116 с. – С. 59-62.
2 стаття Сучасний стан нормативно-правового забезпечення безпечності та якості харчових продуктів в Україні Галкіна О. М. Сучасний стан нормативно-правового забезпечення безпечності та якості харчових продуктів в Україні / О.М. Галкіна // Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. Вип. 1. - С. 60-64.
3 тези доповіді Адміністративні акти як інструменти діяльності суб’єктів забезпечення безпечності та якості харчових продуктів в Україні Галкіна О. М. Адміністративні акти як інструменти діяльності суб’єктів забезпечення безпечності та якості харчових продуктів в Україні / О.М. Галкіна // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених: зб. тез доп. учасників наук.-практ. конф., 17 травня 2017 р. Харків: ХНУВС, 2017. С. 52-57.
4 тези доповіді Окремі питання діяльності Експертної служби МВС України Галкіна О.М. Окремі питання діяльності Експертної служби МВС України / О.М. Галкіна // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: зб. матеріалів X Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 травня 2017 р. Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2017. – С. 129-131.
5 стаття Особливості адміністративної відповідальності за порушення законодавства про безпечність та якість харчових продуктів Галкіна О. М. Особливості адміністративної відповідальності за порушення законодавства про безпечність та якість харчових продуктів / О.М. Галкіна // Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. Вип. 5. - С. 140-144.
6 тези доповіді Деякі питання підготовки кадрів міліції у 1960-70 – х роках Галкіна О.М. Деякі питання підготовки кадрів міліції у 1960-70 – х роках / О. М. Галкіна // Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917-2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – 340 с. – С. 81–83.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018