Почуєва Валентина Вікторівна, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Передумови успішної професійної комунікації Почуєва В.В. Передумови успішної професійної комунікації. / В.В. Почуєва // Актуальні проблеми реформування виховання та освіти в Україні: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 22-23 квітня 2016 р.). – Львів, ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2016. – 148с. – С. 116-119.
2 стаття Дидактические возможности сети Интернет в современном образовании Почуева В.В. Дидактические возможности сети Интернет в современном образовании. / В.В. Почуєва //Педагогіка та психологія: виклики і сьогодення: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 6-7 травня 2016 р.). – Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2016. – 120с. – С. 20-22.
3 стаття Образовательные ресурсы сети Интернет Почуева В.В. Образовательные ресурсы сети Интернет. / В.В. Почуєва // Сучасні наукові дослідження у психології та педагогіці – прогрес майбутнього: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 20-21 травня 2016 р.). – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2016. – 104с. – С. 82-85.
4 стаття Педагогічна творчість в сучасній освіті Почуєва В.В. Педагогічна творчість в сучасній освіті. / В.В. Почуєва // Актуальные научные исследования в современном мире: сб. научных трудов ХХY Междунар. научн. конф., 26-27 травня 2017 г. – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып. 5 (25), ч. 1. – С. 168-170.
5 стаття Автономія студента у контексті освітньої діяльності Почуєва В.В. Автономія студента у контексті освітньої діяльності./В.В. Почуєва //Актуальные научные исследования в современном мире: сб. научных трудов ХХIY Междунар. научн. конф., 26-27 апреля 2017 г. – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып. 4 (24), ч. 1. – 211 с. – С. 88-91.
6 стаття Комунікативно спрямована підготовка у вищій школі Почуєва В.В. Комунікативно спрямована підготовка у вищій школі./В.В. Почуєва //Іноземна мова за професійним спрямуванням як підготовка конкурентних фахівців до ефективної комунікації іноземною мовою у навчальному і професійному оточенні: круглий стіл 25 травня 2017 р., м. Одеса – Одеса: ОДУВС, 2017. – 42 с. – С. 27-29.
7 настанови (вказівки), рекомендації Методичні рекомендації з професіоналізації навчання засобами іноземної мови Почуєва В.В. Методичні рекомендації з професіоналізації навчання засобами іноземної мови./В.В. Почуєва, О.С. Левашов, Л.Д. Дягілєва//Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності: навчальний посібник (до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові) / за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В.В. Сокуренка. – Харків: Стильна типографія, 2017. – 1165с. – С. 489-501.
8 настанови (вказівки), рекомендації Методичні рекомендації щодо навчання іноземної мови майбутніх правоохоронців Почуєва В.В. Методичні рекомендації щодо навчання іноземної мови майбутніх правоохоронців./ Л.Д. Дягілєва, О.С. Левашов, В.В. Почуєва//Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності: навчальний посібник (до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові) / за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В.В. Сокуренка. – Харків: Стильна типографія, 2017. – 1165с. – С. 466-489.
9 стаття Моделювання умов професійного іншомовного спілкування майбутніх правоохоронців Почуєва В.В. Моделювання умов професійного іншомовного спілкування майбутніх правоохоронців./В.В. Почуєва, О.С. Левашов//Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917-2017)//зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.)/МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – C.178-180.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017