Почуєва Валентина Вікторівна, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Передумови успішної професійної комунікації Почуєва В.В. Передумови успішної професійної комунікації. / В.В. Почуєва // Актуальні проблеми реформування виховання та освіти в Україні: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 22-23 квітня 2016 р.). – Львів, ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2016. – 148с. – С. 116-119.
2 стаття Дидактические возможности сети Интернет в современном образовании Почуева В.В. Дидактические возможности сети Интернет в современном образовании. / В.В. Почуєва //Педагогіка та психологія: виклики і сьогодення: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 6-7 травня 2016 р.). – Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2016. – 120с. – С. 20-22.
3 стаття Образовательные ресурсы сети Интернет Почуева В.В. Образовательные ресурсы сети Интернет. / В.В. Почуєва // Сучасні наукові дослідження у психології та педагогіці – прогрес майбутнього: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 20-21 травня 2016 р.). – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2016. – 104с. – С. 82-85.
4 стаття Автономія студента у контексті освітньої діяльності Почуєва В.В. Автономія студента у контексті освітньої діяльності. / В.В. Почуєва // Актуальные научные исследования в современном мире: сб. научных трудов ХХIY Междунар. научн. конф., 26-27 апреля 2017 г. – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып. 4 (24), ч. 1. – С. 88-91
5 стаття Педагогічна творчість в сучасній освіті Почуєва В.В. Педагогічна творчість в сучасній освіті. / В.В. Почуєва // Актуальные научные исследования в современном мире: сб. научных трудов ХХY Междунар. научн. конф., 26-27 травня 2017 г. – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып. 5 (25), ч. 1. – С. 168-170.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017