Левашов Олександр Семенович, завідувач кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Преемственность обучения иностранным языкам на разных этапах непрерывного образования Левашов О.С. Актуальные научные исследования в современном мире./ О.С. Левашов// XIV Междунар. научн. конф., 26-27 июня 2016 г., Переяслав-Хмельницкий. // Сб. научных трудов - Переяслав-Хмельницкий, 2016. - Вып. 6 (14) ч. 1, - 131 с. с.56-61
2 стаття Міжкультурна комунікативна компетенція як складова фахової підготовки правоохоронця Левашов О.С. Міжкультурна комунікативна компетенція як складова фахової підготовки правоохоронця / О.С. Левашов // Матеріали ХXIII Міжнародної наукової конференції «Актуальні наукові дослідження в сучасному світі», 26-27 березня 2017 р .- 127-135
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017