Прібиткова Наталія Олександрівна, науковий співробітник
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Виховання толерантності у студентської молоді в умовах соціально-економічних перетворень Прібиткова Н.О. Виховання толерантності у студентської молоді в умовах соціально-економічних перетворень [Текст] / Н.О. Прібиткова // Від громадянського суспільства – до правової держави: матеріали ХІІ Міжнародної конференції молодих вчених та студентів 12 квітня 2016 року, м. Харків, ХНУ ім. В.Н. Каразіна в рамках інтернет-заходу. С. 324-328. Посилання http://www-jurfak.univer.kharkov.ua/docs/Sbornik_22_04_2016.pdf
2 тези доповіді Роль вищих навчальних закладів у професійній діяльності молодих спеціалістів Прібиткова Н.О. Роль вищих навчальних закладів у професійній діяльності молодих спеціалістів [Текст] / Н.О. Прібиткова // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції 21-22 травня 2016 року, м. Суми / ХНУВС, Сумська філія. С. 245-247
3 стаття Характеристика основних факторів поширення расизму та ксенофобії як фонових для злочинності явищ в Україні Прібиткова Н.О. Характеристика основних факторів поширення расизму та ксенофобії як фонових для злочинності явищ в Україні / Н.О. Прибіткова // Право і безпека. №2 (61). ст. 88-93.
4 тези доповіді Загальні положення службового етикету працівників Національної поліції України Прібиткова Н.О. Загальні положення службового етикету працівників Національної поліції України / Н.О. Прібиткова // Сучасні проблеми, правового, економічного та соціального розвитку держави: V Міжнародна науково-практична конференція (18 листопада 2016 року) / Харківський національний університет внутрішніх справ
5 тези доповіді Роль громадських організацій у боротьбі зі злочинами на ґрунті ненависті Прібиткова Н.О. Роль громадських організацій у боротьбі зі злочинами на ґрунті ненависті / Н.О. Прібиткова // Правове забезпечення політики держави на сучасному етапі її розвитку: Міжнародна науково-практична конференція, м. Харків, 3-4 березня 2017 р. - Х.: Східноукраїнська наукова юридична організація, 2017. - с. 89-93.
6 тези доповіді Щодо відбору та підготовки кадрів для органів Національної поліції України Прібиткова Н.О. Щодо відбору та підготовки кадрів для органів Національної поліції України / Н.О. Прібиткова // Підготовка поліцейських в умовах реформування истеми МВС України : зб. матеріалів, м. Харків : ХНУВС, 2017. с. 272-274.
7 тези доповіді Особливості професійної діяльності жінок-поліцейських Прібиткова Н.О. Особливості професійної діяльності жінок-поліцейських / Н.О. Прібиткова // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції, м. Суми, 20-21 травня 2017 р. - С. : ХНУВС, 2017. с.171-173
8 тези доповіді Соціальне сирітство в Україні: сутність, причини появи та профілактика Прібиткова Н.О. Соціальне сирітство в Україні: сутність, причини появи та профілактика / Н.О. Прібиткова // Актуальні проблеми сучасної науки, м. Харків, 17 травня 2017 р. - Х.: ХНУВС, 2017. С. 141-146.
9 стаття Характеристика культурно-психологічних факторів поширення расизму та ксенофобії Прібиткова Н.О. Характеристика культурно-психологічних факторів поширення расизму та ксенофобії / Н.О. Прібиткова // Вісник ХНУВС. 2017. № 3 (78). С. 80-88.
10 тези доповіді Дистанційне навчання як інноваційний підхід у сфері підготовки кадрів для Національної поліції України Прібиткова Н.О., Шорохова Г.М. Дистанційне навчання як інноваційний підхід у сфері підготовки кадрів для Національної поліції України / Н.О. Прібиткова , Г.М. Шорохова // Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917-2017 рр.): матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 25 листоп. 2017 р.)/МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків: Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2017. С. 240-242.
11 тези доповіді Булінг у закладах освіти: поняття, структура, причини та шляхи подолання Прібиткова Н.О. Булінг у закладах освіти: поняття, структура, причини та шляхи подолання /Н.О.Прібиткова // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави: матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 1 груд. 2017 р.)/МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків: Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2017. С. 58-61.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017