Свєженцев Олександр Олександрович, науковий співробітник
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Перспективи розвитку машинобудівної галузі України: формування нової концепції промислової політики Свєженцев О.О. Перспективи розвитку машинобудівної галузі України: формування нової концепції промислової політики / О.О. Свєженцев // Управління розвитком.- Харків: ХНЕУ ім. С.Кузнеця.- 2016.- №2(184) . - С.12-19.
2 тези доповіді Стан, загрози та перспективи економічної безпеки України Свеженцев О.О. Садиков М.А. Стан , загрози та перспективи економічної безпеки України/ О.О. Свєженцев М.А. Садиков // Інформаційна та економічна безпека (INFECO-2016): матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 28-30 квітня 2016 року. – К. : УБС НБУ, 2016. – С.95-98.
3 тези доповіді Тенденції розвитку економіки України у 2014-2015 рр та можливі шляхи відновлення економічного зростання Свєженцев О.О.Тенденції розвитку економіки України у 2014-2015 рр та можливі шляхи відновлення економічного зростання / О.О. Свєженцев // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритети розвитку національної економіки в контекстні евроінтеграційних та глобальних викликів». Тези доповідей. Частина 2.-Харків: ХНУБА, 2016.- С.300-302
4 стаття Стратегічне планування економіки як необхідна умова прискореної модернізації країни: пошук вітчизняної моделі Свєженцев О. О., Садиков М. А. Стратегічне планування економіки як необхідна умова прискореної модернізації країни: пошук вітчизняної моделі/ О.О. Свєженцев М.А. Садиков // Економіка розвитку.- Харків: ХНЕУ ім.С.Кузнеця.- 2015.- №4(182) - С.13-20
5 тези доповіді Грошово-кредитна політика як елемент економічної безпеки держави: аналіз стратегії Національного Банку України Свєженцев О.О. Грошово-кредитна політика як елемент економічної безпеки держави: аналіз стратегії Національного Банку України / О.О. Свєженцев //Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції «Регіональна, галузева та суб’єктна економіка України на шляху до евроінтеграції». Тези доповідей. Частина I. - Харків: ХНУБА, 2017.-С.83-85.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017