Федосова Олена Валеріївна, головний науковий співробітник
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття PROCEDURAL GUARANTEES OF PROTECTING MINOR’S RIGHTS AND LEGITIMATE INTERESTS WITHIN CRIMINAL PROCEEDINGS IN UKRAINE Fedosova Olena. PROCEDURAL GUARANTEES OF PROTECTING MINOR’S RIGHTS AND LEGITIMATE INTERESTS WITHIN CRIMINAL PROCEEDINGS IN UKRAINE / Olena Fedosova // Visegrad journal on human rights. - 2016. - № 4. - P. 202-206.
2 стаття Правовое регулирование обеспечения безопасности участников уголовного процесса в Украине Федосова Е.В. Правовое регулирование обеспечения безопасности участников уголовного процесса в Украине [Текст] / Е.В. Федосова // Legea Si Viata. – Nr. 7/3 (283). – 2015. – С. 82-85.
3 тези доповіді Правові основи застосування негласних слідчих (розшукових) дій при розслідуванні корисливо-насильницьких злочинів Федосова О.В. Правові основи застосування негласних слідчих (розшукових) дій при розслідуванні корисливо-насильницьких злочинів / О.В. Федосова //O nou
4 тези доповіді The question of reforming the criminal procedural law of Ukraine in modern conditions Fedosova O.V. The question of reforming the criminal procedural law of Ukraine in modern conditions [ ] / O.V. Fedosova // Paneur
5 тези доповіді Сутність та напрями координації діяльності правоохоронних органів щодо протидії злочинності в Україні Федосова О.В. Сутність та напрями координації діяльності правоохоронних органів щодо протидії злочинності в Україні [Текст] / О.В. Федосова // Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 24-25 квітня 2015 р. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2015. – С.162-165.
6 стаття Шляхи вдосконалення державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю Федосова О.В. Шляхи вдосконалення державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю / О.В. Федосова, Ю.О. Михайлова // Науковий вісник публічного та приватного права : Збірник наукових праць. Випуск 6. - Т. 2. - К.: Науково-дослідний інститут публічного права, 2016. - С. 190-195.
7 тези доповіді Щодо проблеми корупційних ризиків у кримінальному провадженні в Україні Федосова О.В. Щодо проблеми корупційних ризиків у кримінальному провадженні в Україні / Ю.О. Михайлова, О.В. Федосова // Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. тез доп. V Міжнар. наук.-практ. конф., (31 берез.2017 р., м. Харків, Україна) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України. - Харків : ХНУВС, 2017. - С. 127-128.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017