Шорохова Ганна Михайлівна, науковий співробітник
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Проблема вдосконалення інформаційного забезпечення діяльності правоохоронних органів України Шорохова Г.М. Проблема вдосконалення інформаційного забезпечення діяльності правоохоронних органів України / Г.М. Шорохова // Шоста міжнародна науково-практична конференція НАНР Економіко-правові виклики 2016 року (12 січня 2016 року) - Львів: НАНР-Національна академія наукового розвитку, 2016. – Том 2 – 202с. – С.184-186.
2 тези доповіді Актуальні проблеми інтеграції у сфері інформаційного забезпечення правоохоронних органів України Шорохова Г.М. Актуальні проблеми інтеграції у сфері інформаційного забезпечення правоохоронних органів України / Г.М. Шорохова // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : Збірник матеріалів IX Міжнародної науково-практичної конференції (21 - 22 травня 2016 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми : Видавничий дім «Ельдорадо», 2016. – С.304-306.
3 тези доповіді Деякі питання правового та організаційного забезпечення протидії кіберзлочинності Шорохова Г.М. Деякі питання правового та організаційного забезпечення протидії кіберзлочинності / Г.М. Шорохова // «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО, ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ»: Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 18 листопада 2016 року) / МВС України, Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – С.397-400.
4 стаття ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУБЪЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ, КОТОРЫЕ ВОЗНИКАЮТ В ПРОЦЕССЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПОЛИЦИИ УКРАИНЫ Казанчук І.Д., Шорохова Г.М. Правовая характеристика субъектов и объектов информационных отношений, которые возникают в процессе деятельности территориальных органов полиции Украины / І.Д. Казанчук, Г.М. Шорохова // Журнал " Legea si Viata ". – 2017. № 2. – С.41-46.
5 тези доповіді Використання інформаційних технологій в діяльності Національної поліції України Шорохова Г.М. Використання інформаційних технологій в діяльності Національної поліції України / Г.М. Шорохова // VIII Міжнародна науково-практична конференція НАНР Економіко-правові виклики 2017 року (14 січня 2017 року) - Львів: НАНР-Національна академія наукового розвитку, 2017. – Том 2 – 296с. – С.274-278.
6 тези доповіді Загальні положення щодо дотримання поліцією України міжнародних стандартів у сфері прав і свобод людини Малиновська Т.М., Шорохова Г.М. Загальні положення щодо дотримання поліцією України міжнародних стандартів у сфері прав і свобод людини / Т.М Малиновська, Г.М. Шорохова // Справедливість у юриспруденції: теорія та практика: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 23 лютого 2017 року. Тези наукових доповідей. – К.: Видавничий дім «АртЕк», 2017. – С.46-48.
7 стаття Організаційно-правові аспекти використання сучасних інформаційних технологій в службовій діяльності територіальних органів поліції Шорохова Г.М. Організаційно-правові аспекти використання сучасних інформаційних технологій в службовій діяльності територіальних органів поліції / Г.М. Шорохова // Електронне наукове видання «Порівняльно-аналітичне право». – 2017. № 3. – С.169-172.
8 тези доповіді Визначення об’єктів інформаційно-правового забезпечення діяльності Національної поліції України Шорохова Г.М. Визначення об’єктів інформаційно-правового забезпечення діяльності Національної поліції України / Г.М. Шорохова // Пріоритети розвитку юридичних наук у ХХІ столітті: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 7–8 квітня 2017 р.). – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2017. – 180 с. – С.132-135.
9 тези доповіді Визначення суб’єктів інформаційного забезпечення діяльності органів і підрозділів Національної поліції України Шорохова Г.М. Визначення суб’єктів інформаційного забезпечення діяльності органів і підрозділів Національної поліції України / Г.М. Шорохова // Сучасні проблеми адміністративного права та процесу : тези доп. учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 30 червня 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, каф. адмін. права і процесу ф-ту № 3. – Харків, 2017. – 295 c. – С.265-268.
10 тези доповіді ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СЛУЖБОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ І ПІДРОЗДІЛІВ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ Шорохова Г.М. Деякі аспекти використання сучасного інформаційно-аналітичного забезпечення в службовій діяльності органів і підрозділів поліції України /Г.МШорохова // Актуальні проблеми вдосконалення законодавства та правозастосування: Матеріали міжнародної науково практичної конференції, м. Запоріжжя 27-28 жовтня 2017. – 124 с. – С. 100-103.
11 тези доповіді Дистанційне навчання як інноваційний підхід у сфері підготовки кадрів для Національної поліції України Прибуткова Н.О., Шорохова Г.М. Дистанційне навчання як інноваційний підхід у сфері підготовки кадрів для Національної поліції України // Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917-2017) : збірник наук. ст. і тез доп. на науково-практичну конференцію до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листопада 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – 340 c. – С.240-242.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018