Гекова Юлія Ігорівна, науковий співробітник
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Особливості використання інформації, отриманої внаслідок конфіденційного співробітництва, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій Тагієв С. Р. Особливості використання інформації, отриманої внаслідок конфіденційного співробітництва, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій / Садіг Рзаєвич Тагієв, Юлія Ігорівна Гекова // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 360–363.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017