Кацалап Людмила Сергіївна, старший науковий співробітник
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Відбір кадрів на службу в органи внутрішніх справ Кацалап Л.С. Відбір кадрів на службу в органи внутрішніх справ/ Європейські перспективи/ м. Київ, 2011, № 1 ч.2, с. 92-95
2 довідник До ювілею Олександра Марковича Бандурки: Біобібліографічний покажчик До ювілею Олександра Марковича Бандурки: Біобібліографічний покажчик / [Д.В. Швець (керівник кол. авт.-уклад.), О.С. Мірошниченко, І.В. Щербакова та ін. ; за заг. ред. В.В. Сокуренка, С.М. Гусарова]. – Харків: Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2017. – 128 с.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017