Лазарєв Віктор Вікторович, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Основні етапи становлення і розвитку процедур з питань громадянства Лазарєв В. В. Основні етапи становлення і розвитку процедур з питань громадянства / В. В. Лазарєв // Право і суспільство. - Дн., 2015. - № 2. - С. 171 - 177.
2 стаття Система органів, що беруть участь у вирішенні питань громадянства України: компетенція та організація роботи Лазарєв В. В. Система органів, що беруть участь у вирішенні питань громадянства України: компетенція та організація роботи / В. В. Лазарєв // Юридичний науковий електронний журнал. - Зап., 2015. - № 1. - С. 32 - 36. [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://www.lsej.org.ua/1_2015/8.pdf
3 стаття Особливості припинення громадянства України Лазарєв В. В. Особливості припинення громадянства України / В. В. Лазарєв // Порівняльно-аналітичне право. - Уж., 2015. - № 1. - С. 46 - 49. [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://www.pap.in.ua/1_2015/14.pdf
4 стаття Правовое регулирование ревизий аптек в украинских землях Российской империи во 2-й половине ХІХ в. – в начале ХХ в. Лазарев В. В. Правовое регулирование ревизий аптек в украинских землях Российской империи во 2-й половине ХІХ в. – в начале ХХ в. / В. В. Лазарев, С. В. Васильев // Закон и жизнь. - 2015. - № 11/2 (287). - С. 41 - 44.
5 стаття Юридична природа і ознаки громадянства України Лазарєв, В. В. Юридична природа і ознаки громадянства України / В. В. Лазарєв // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Юридичні науки". - 2016. - Вип. 1. - Т. 1. - С. 68 - 70.
6 тези доповіді Громадянство УНР Лазарєв В. В. Громадянство УНР / В. В. Лазарєв // Тези виступів учасників Міжкафедрального круглого столу до Дня Соборності України (Харків, 20 січня 2017 р.). Х., 2017 - С. 69 - 72
7 стаття Специфіка державного нагляду у сфері обігу лікарських засобів Лазарєв В. В. Специфіка державного нагляду у сфері обігу лікарських засобів / В. В. Лазарєв, С. В. Васильєв // Підприємництво, господарство і право. - К., 2017. - № 1 (251). - С. 55 - 58.
8 тези доповіді Парламентський контроль у правоохоронній політиці держави Лазарєв В. В. Парламентський контроль у правоохоронній політиці держави / В. В. Лазарєв // Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. круглого столу (м. Харків, 27 жовт. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2017. - С. 112 - 114.
9 тези доповіді Нормативно-правові засади регулювання громадянства в Україні в 1917-1921 роках Лазарєв В. В. Нормативно-правові засади регулювання громадянства в Україні в 1917-1921 роках / В. В. Лазарєв // Збірник наукових статей і тез доповідей на науково-практичній конференції до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові (м. Харків, 25 листопада 2017 р.). - Харків, 2017. - С. 174 - 175.
10 тези доповіді Конституційні засади становлення незалежності України Лазарєв В. В.Конституційні засади становлення незалежності України / В. В. Лазарєв // Тези виступів учасників Круглого столу присвяченого Дню незалежності України (22 серпня 2017 р.). - Харків, 2017.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017