Степаненко Тетяна Володимирівна, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Нові позови в цивільному процесі (поняття, класифікація та значення) Степаненко Т.В. Нові позови в цивільному процесі (поняття, класифікація та значення) / Т.В. Степаненко // Право і безпека. - 2004 - Т.3. - № 3. - С.143-147.
2 тези доповіді Окремі напрями підвищення ефективності цивільного судочинства Бортнік О.Г., Степаненко Т.В. Окремі напрями підвищення ефективності цивільного судочинства / О.Г. Бортнік, Т.В. Степаненко // Проблеми цивільного права та процесу : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна, 27 трав. 2016 р. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. цивіл. права та процесу, Каф. охорони інтелектуал. власності, цивіл.-прав. дисциплін ; Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». – Харків : ХНУВС, 2016. – 400 с., с.319-322
3 тези доповіді Судове провадження за масовими позовами Степаненко Т.В. Судове провадження за масовими позовами / Т.В. Степаненко // Проблеми цивільного права та процесу : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна, 27 трав. 2016 р. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. цивіл. права та процесу, Каф. охорони інтелектуал. власності, цивіл.-прав. дисциплін ; Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». – Харків : ХНУВС, 2016. – 400 с., с.308-311
4 тези доповіді Загальні положення судового захисту колективних прав споживачів у праві Європейського Союзу Степаненко Т.В. Загальні положення судового захисту колективних прав споживачів у праві Європейського Союзу / Т.В. Степаненко // Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток вітчизняного права: матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції м. Одеса, 24 лютого 2017 р./редкол. В.П. Маковій та ін. - Одеса, ОДУВС, 2017. - С.138-140
5 тези доповіді Перспективи судового захисту прав численних груп осіб у світлі проектів ЦПК, ГПК та КАС України Степаненко Т.В. Проблеми цивільного права та процесу /Т.В. Степаненко // тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна, 19–20 трав. 2017 р. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Харків. облас-ний осередок Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». – Харків : ХНУВС, 2017. – 392 с., С.378-381
6 тези доповіді Європейські стандарти доступу до правосуддя з питань, що стосуються довкілля International Scientific Conference "Innovative research of legal regulation of public administration":Conference Proceedings, June 16-17, 2017. Lublin. 188 pages. P.70-74.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018