Дягілєва Людмила Дмитрівна, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Роль метафори у навчанні майбутніх правоохоронців французькій юридичній термінології Дягілєва Л.Д. Роль метафори у навчанні майбутніх правоохоронців французькій юридичній термінології // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. праць №32- Вінниця: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2010 - С.301-305
2 стаття Прагматична компетенція у навчанні іноземної мови майбутніх правоохоронців Дягілєва Л.Д. Прагматична компетенція у навчанні іноземної мови майбутніх правоохоронців / Дягілєва Л.Д. // Актуальные научные исследования в современном мире : зб. научных трудов ХVІІІ Междунар. научн. конф., 26-27 октября 2016 г.- Переяслав-Хмельницкий, 2016. - Выпуск 10 (18) - С. 40-44
3 стаття Питання мовної підготовки майбутніх правоохоронців в нових умовах професійної діяльності Дягілєва Л.Д. Питання мовної підготовки майбутніх правоохоронців в нових умовах професійної діяльності / Л.Д. Дягілєва // Актуальные научные исследования в современном мире : зб. научных трудов ХІV Междунар. научн. конф., 26-27 июня 2016 г.- Переяслав-Хмельницкий, 2016. - Выпуск 6 (14) - С. 35-39
4 стаття Проблеми навчання іноземної мови у вищих юридичних навчальних закладах Дягілєва Л.Д. Проблеми навчання іноземної мови у вищих юридичних навчальних закладах / Л.Д. Дягілєва // Актуальные научные исследования в современном мире : зб. научных трудов ХХІІІ Междунар. научн. конф., 26-27 марта 2017 г.- Переяслав-Хмельницкий, 2017. - Выпуск 3 (23) - С. 122-127.
5 тези доповіді Іншомовна комунікативна компетенція у професійній підготовці майбутніх правоохоронців Дягілєва Л.Д. Іншомовна комунікативна компетенція у професійній підготовці майбутніх правоохоронців / Л.Д. Дягілєва // Іноземна мова за професійним спрямуванням як підготовка конкурентних фахівців до ефективної комунікації на іноземній мові у навчальному і професійному оточенні : Матеріали круглого столу, 25 травня 2017 г.- Одеса: ОДУВС, 2017. - С. 14-16
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017