Дягілєва Людмила Дмитрівна, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Роль метафори у навчанні майбутніх правоохоронців французькій юридичній термінології Дягілєва Л.Д. Роль метафори у навчанні майбутніх правоохоронців французькій юридичній термінології // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. праць №32- Вінниця: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2010 - С.301-305
2 стаття Прагматична компетенція у навчанні іноземної мови майбутніх правоохоронців Дягілєва Л.Д. Прагматична компетенція у навчанні іноземної мови майбутніх правоохоронців / Дягілєва Л.Д. // Актуальные научные исследования в современном мире : зб. научных трудов ХVІІІ Междунар. научн. конф., 26-27 октября 2016 г.- Переяслав-Хмельницкий, 2016. - Выпуск 10 (18) - С. 40-44
3 стаття Питання мовної підготовки майбутніх правоохоронців в нових умовах професійної діяльності Дягілєва Л.Д. Питання мовної підготовки майбутніх правоохоронців в нових умовах професійної діяльності / Л.Д. Дягілєва // Актуальные научные исследования в современном мире : зб. научных трудов ХІV Междунар. научн. конф., 26-27 июня 2016 г.- Переяслав-Хмельницкий, 2016. - Выпуск 6 (14) - С. 35-39
4 стаття Проблеми навчання іноземної мови у вищих юридичних навчальних закладах Дягілєва Л.Д. Проблеми навчання іноземної мови у вищих юридичних навчальних закладах / Л.Д. Дягілєва // Актуальные научные исследования в современном мире : зб. научных трудов ХХІІІ Междунар. научн. конф., 26-27 марта 2017 г.- Переяслав-Хмельницкий, 2017. - Выпуск 3 (23) - С. 122-127.
5 тези доповіді Іншомовна комунікативна компетенція у професійній підготовці майбутніх правоохоронців Дягілєва Л.Д. Іншомовна комунікативна компетенція у професійній підготовці майбутніх правоохоронців / Л.Д. Дягілєва // Іноземна мова за професійним спрямуванням як підготовка конкурентних фахівців до ефективної комунікації на іноземній мові у навчальному і професійному оточенні : Матеріали круглого столу, 25 травня 2017 г.- Одеса: ОДУВС, 2017. - С. 14-16
6 настанови (вказівки), рекомендації Методичні рекомендації щодо навчання іноземної мови майбутніх правоохоронців Дягілєва Л.Д.Методичні рекомендації щодо навчання іноземної мови майбутніх правоохоронців/ О.С. Левашов, Л. Д. Дягілєва, В.В. Почуєва // Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навчальний посібник (до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові) / за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В.В. Сокуренка. – Х. : Стильна типографія, 2017. – с. 466-489
7 настанови (вказівки), рекомендації Методичні рекомендації з професіоналізації навчання засобами іноземної мови Л.Д. Дягілєва Методичні рекомендації з професіоналізації навчання засобами іноземної мови/ О.С. Левашов, Л.Д. Дягілєва, В.В. Почуєва // Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навчальний посібник (до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові) / за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В.В. Сокуренка. – Х. : Стильна типографія, 2017. – с. 489-501
8 тези доповіді Вдосконалення мовної підготовки фахівців у внз системи МВС Л.Д. Дягілєва Вдосконалення мовної підготовки фахівців у внз системи МВС / О.С. Левашов, Л.Д. Дягілєва//Підготовка охоронців парвопорядку в Харкові (1917-2017)//зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – С. – 180-182
9 тези доповіді Інтерактивні ресурси у навчанні іноземних мов Л.Д. Дягілєва Інтерактивні ресурси у навчанні іноземних мов / О.С. Левашов, Л.Д. Дягілєва // Розвиток фахово-орієнтованої іншомовної компетентності із застосуванням сучасних інформаційних технологій: Матеріали міжуніверситетського круглого столу 8 грудня 2017 року. –Х.: Національний юридичний університет ім. Я. Мудрого, 2017. – с. 94-97
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018