Загуменна Юлія Олександрівна, професор кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 монографія одноосібна Органи внутрішніх справ України як суб’єкти реалізації правоохоронної функції держави: Загуменна Ю.О.Органи внутрішніх справ України як суб’єкти реалізації правоохоронної функції держави: монографія / Ю.О. Загуменна; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Бандурки О.М. – Харків, 2012.– 264 с.
2 тези доповіді Місце та роль органів місцевого самоврядування та муніципальної поліції у забезпеченні публічної безпеки: зарубіжний досвід Загуменна Ю.О. Місце та роль органів місцевого самоврядування та муніципальної поліції у забезпеченні публічної безпеки: зарубіжний досвід / Ю.О. Загуменна // Матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 17 трав. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ.–Харків, 2016. – С.72-76.
3 тези доповіді Соборність України: історія та сучасність Загуменна Ю.О. Соборність України: історія та сучасність / Ю.О. Загуменна // Тези виступів учасників Міжкафедрального круглого столу до Дня Соборності України (Харків, 20 січня 2017 р.) / МВС України, Харківський національний університет внутрішніх справ. - Харків: ХНУВС, 2017. - С.53-60.
4 тези доповіді Реалізація правоохоронної функції держави органами Національної поліції України в умовах формування громадянського суспільства Загуменна Ю.О. Реалізація правоохоронної функції держави органами Національної поліції України в умовах формування громадянського суспільства // Ю.О. Загуменна / Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук .-практ. конф. (м.Харків, 25 листоп. 2016 р.) / МВС України, МОН України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016.– С.96-100.
5 тези доповіді Аутсорсинг державних функцій у контексті завдань реформування державного управління: зарубіжний досвід Загуменна Ю. О. Аутсорсинг державних функцій у контексті завдань реформування державного управління: зарубіжний досвід / Ю. О. Загуменна // Збірник матеріалів круглого столу «Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми». – 2017. – №27. – С. 79–82.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017