Безусий Вадим Вікторович, начальник відділу
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 пропозиції до законодавства Пропозиції та зауваження до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації", поданого на розгляд Верховної Ради України (реєстр. № 4099а від 17.06.2014) Безусий В. В., Васильєв А.А., Гомада В.А., Кравцова М.О., Черевко К.О. Пропозиції та зауваження до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації", поданого на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України І.С. Луценко, В.В. Пацканом, А.В. Шевченком, І.В. Геращенко, О.К. Кондратюк, А.А. Кожем`якіним та О.Р. Абдулліним (реєстраційний номер 4099а від 17.06.2014) / В. В. Безусий // Актуальні питання діяльності органів внутрішніх справ України : збірник наукових праць факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства ХНУВС за 2014 рік / за заг. ред. д-ра юрид. наук, чл.-кор. НАПрН України, заслуженого юриста України С.М. Гусарова. - Х. : ХНУВС, НікаНова, 2015. - 672 с. С 512 - 515
2 стаття Пропозиції до методичних рекомендацій щодо особливостей застосування застави та інших запобіжних заходів Безусий В. В., Підгорний А. О., Тучак Р. М. Пропозиції до методичних рекомендацій щодо особливостей застосування застави та інших запобіжних заходів / В.В. Безусий, А.О. Підгорний, Р.М. Тучак // Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України: зб. наук. праць факультету з підготовки слідчих ХНУВС за 2012 рік / за заг. ред. чл.-кор. НАПрН України, д-ра юрид. наук С.М. Гусарова; академіка НАПрН України, д-ра юрид. наук, проф. О.М. Бандурки.-Х.: Диса плюс, 2013 - С. 378-383
3 стаття Пропозиції до проекту Настанови з організації професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України Безусий В. В., Волинець В. В., Мельничук Н. О., Серяченко Н. Ю. Пропозиції до проекту Настанови з організації професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України / В.В. Безусий, В.В. Волинець, Н.О. Мельничук, Н.Ю. Серяченко // Актуальні проблеми права та правоохоронної діяльності : зб. наук. праць за 2010 рік / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М. І.Іншина. - Харків : НікаНова, 2011. - С.26-45
4 стаття Запровадження контрактної форми укладення трудового договору із співробітниками спеціальних підрозділів ОВС України Музичук О.М., Ярошенко О.М., Безусий В.В. Запровадження контрактної форми укладення трудового договору із співробітниками спеціальних підрозділів ОВС України / О.М. Музичук , О.М. Ярошенко, В.В. Безусий // Збірник наукових праць науково-дослідної лабораторії з розроблення законодавчих та інших нормативно-правових актів навчально-наукового інституту психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій ХНУВС за 2007-2009 роки. - Т. 2 "Практичні рекомендації" / За заг. ред. д-ра юрид. наук, професора А. Т. Комзюка, д-ра юрид. наук, професора М. І. Іншина, канд. юрид. наук, ст. наук. співроб. О. М. Музичука. - Харків : Основа, 2010. - 300 с. С 220-224
5 стаття Правовий статус органів внутрішніх справ як субєктів надання адміністративних послуг Безусий В. В. Правовий статус органів внутрішніх справ як субєктів надання адміністративних послуг / В. В. Безусий // Правове регулювання окремих напрямків правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ : навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид, наук, проф., чл.-кор. НАПрН України, заслуженого юриста України М. І. Іншина; д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В.І. Олефіра. - Х. : НікаНова, 2014. - С. 422-442
6 стаття Поняття законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Безусий В. В. Поняття законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності / В. В. Безусий // Теорія та практика правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України: Навчальний посібник / За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В.І. Олефіра. - К.: "Хай-Тек Прес", 2012. - С. 147-153
7 стаття Зауваження та пропозиції до проекту Інструкції про порядок призначення працівників ОВС України на посади начальників міськрайлінорганів МВС України на конкурсній основі Шопіна І.М., Безусий В.В. Зауваження та пропозиції до проекту Інструкції про порядок призначення працівників ОВС України на посади начальників міськрайлінорганів МВС України на конкурсній основі / І.М. Шопіна , В.В. Безусий // Збірник наукових праць науково-дослідної лабораторії з розроблення законодавчих та інших нормативно-правових актів навчально-наукового інституту психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій ХНУВС за 2007-2009 роки. - Т. 3 "Експертиза проектів нормативно-правових актів. Пропозиціїї та зауваження" / За заг. ред. д-ра юрид. наук, професора А. Т. Комзюка, д-ра юрид. наук, професора М. І. Іншина, канд. юрид. наук, ст. наук. співроб. О. М. Музичука. - Харків : ОСН, 2010. - С.103-105
8 стаття Юридичні гарантії зайнятості та працевлаштування населення Безусий В. В. Юридичні гарантії зайнятості та працевлаштування населення / В. В. Безусий // Право і безпека, Харківський національний університет внутрішніх справ, № 3 (45) 2012 - с. 255-258
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018