Тимошенко Дмитро Володимирович, викладач
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Класифікація причинно-наслідкового зв'яку у трудовому праві України Тимошенко Д.В. Класифікація причинно-наслідкового зв'яку у трудовому праві України / Д.В. Тимошенко // Право та інновації. - 2016. - № 1. - С. 228 - 232.
2 автореферат дисертації Причинно-наслідковий зв'язок у трудовому праві Тимошенко Д. В. Причинно-наслідковий зв'язок у трудовому праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Д. В. Тимошенко ; кер. роботи А. М. Слюсар ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – 20 с.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018