Мошенський Олександр Семенович, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Справедливість як суспільно-політична цінність Мошенський О.С. Справедливість як суспільно-політична цінність / О.С. Мошенський // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави: тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2016. - С. 57-58.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017