Мошенський Олександр Семенович, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Справедливість як суспільно-політична цінність Мошенський О.С. Справедливість як суспільно-політична цінність / О.С. Мошенський // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави: тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2016. - С. 57-58.
2 стаття Чи має бути український поліцейський політично освіченим? Мошенський О.С. Чи має бути український поліцейський політично освіченим? // О. С. Мошенський/ Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України: збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. –Харків:ХНУВС, 2017.—С. 156-158.
3 тези доповіді Криза сучасного лібералізму Мошенський О.С. Криза сучасного лібералізму // О.С. Мошенський / Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави: тези доп. VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 1 груд. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. Ун-т внутр. справ. –Харків, 2017.- 440 с. -С. 48-52.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017