Безуса Юлія Олегівна, старший викладач
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Поняття та сутність взаємодії в діяльності поліції (міліції) країн СНД Безуса Ю. О. Поняття та сутність взаємодії в діяльності поліції (міліції) країн СНД / Ю. О. Безуса // Науковий вісник публічного та приватного права : Збірник наукових праць. Випуск 3. – К. : Науково-дослідний інститут публічного права . - № 6 . - 2016. – С. 10-20
2 тези доповіді Подолання корупції в поліції Латвії, Литви, Естонії та забезпечення службової дисципліни і законності в їхній діяльності Безуса Ю. О. Подолання корупції в поліції Латвії, Литви, Естонії та забезпечення службової дисципліни і законності в їхній діяльності / Ю. О. Безуса // Шістнадцяті економіко-правові дискусії. Тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 15 березня 2017 Секція 1. Теорія та історія держави і права. Філософія права. Історія політичних і правових навчань. Режим доступу : http://www.spilnota.net.ua/ru/article/id-1704/
3 тези доповіді Загальні тенденції розвитку співробітництва при розслідуванні злочинів міжнародного характеру у XX столітті Безуса Ю. О. Загальні тенденції розвитку співробітництва при розслідуванні злочинів міжнародного характеру у XX столітті / Ю. О. Безуса // Сучасне державотворення та правотворення: питання теорії та практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 9-10 грудня 2016 р.) – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2016. – с. 114-116
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018