Перцева Вікторія Анатоліївна, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді МОВНА КОМПЕТЕНЦІЯ МАЙБУТНЬОГО ЮРИСТА Перцева В.А., Шкуропатська Д.В. Мовна компетенція майбутнього юриста / В.А.Перцева, Д.В. Шкуропатська // Україна на шляху державотворення: історія та сучасність: Всеукраїнська НПК, 26 травня 2016 р. – Харків: ХДУХТ, 2016. - С.263-264
2 стаття Комплекс мотивов в романе Н.Д. Ахшарумова «Концы в воду» Перцева В.А. Комплекс мотивов в романе Н. Д. Ахшарумова «Концы в воду» /В.А.Перцева // Virtus: Scientific Journal – April, issue № 6. - 2016.- С. 60-64.
3 тези доповіді Интертекстуальность как одна из особенностей стиля Осипа Сенковского (на материале повести «Микерия-Нильская Лилия») Перцева В.А. Интертекстуальность как одна из особенностей стиля Осипа Сенковского (на материале повести «Микерия-Нильская Лилия») / В.А.Перцева // Materials of the XII International scientific and practical conference, «Science without borders», 2016. - Volume 13. - Philological sciences. Music and life. Sheffield. Science and education LTD – С.85-88
4 стаття ДЕКОНСТРУКЦИЯ ЖАНРА АВТОБИОГРАФИИ В ТВОРЧЕСТВЕ ОСИПА ИВАНОВИЧА СЕНКОВСКОГО Перцева В.А.ДЕКОНСТРУКЦИЯ ЖАНРА АВТОБИОГРАФИИ В ТВОРЧЕСТВЕ ОСИПА ИВАНОВИЧА СЕНКОВСКОГО / В.А.Перцева // Virtus: Scientific Journal – issue № 12. - 2017.- С. 176-181.
5 тези доповіді Особенности использования глагольных синонимических рядов в художественной прозе О.И. Сенковского Перцева В.А.Особенности использования глагольных синонимических рядов в художественной прозе О.И. Сенковского / В.А.Перцева // Людина віртуальна: нові горизонти: Збірник наукових праць (за матеріалами ІV Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 березня 2017 року). - Україна – Сербія – Азербайджан – Польща – Канада. - 2017. – Частина 1. – Монреаль: СPM «ASF», 2017. – C.214-217
6 тези доповіді ФЕНОМЕН КОХАННЯ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНО-ЕТНІЧНОЇ СВІДОМОСТІ УКРАЇНЦІВ (на матеріалі книги Миколи Томенка «Теорія українського кохання») Перцева В.А. ФЕНОМЕН КОХАННЯ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНО-ЕТНІЧНОЇ СВІДОМОСТІ УКРАЇНЦІВ (на матеріалі книги Миколи Томенка «Теорія українського кохання») / В.А. Перцева // Матеріали міжвузівської конференції "Сучасні проблеми соціально-гуманітарних наук" (до 100-річчя початку Української революції. - Х.:ХНУВС, 2017.- С.42-44
7 посібник Народна психологія: звичаї та обряди українців Народна психологія: програма варіативної дисципліни / Упор. І.В. Чорний, В.А.Перцева. - Харків: ХНУВС, 2016. – 8 с.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017