Єльнікова Наталія Ігорівна, старший викладач
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді До проблеми перемикання мовного коду Єльнікова Н. І. До проблеми перемикання мовного коду / Н. І. Єльнікова. – Україна на шляху державотворення : історія та сучасність : Всеукраїнська науково-практична конференція, 26 травня 2016 р. : [до 25-ї річниці незалежності України]. – Харк. держ. Ун-т харчування та торгівлі. – Х. : ХДУХТ, 2016. – С. 249 – 250.
2 тези доповіді Лінгвістичні погляди Івана Франка Єльнікова Н. І. Лінгвістичні погляди Івана Франка / Н. І. Єльнікова. – Іван Франко в культурно-історичному вимірі : Матеріали круглого столу, 27 травня 2016 р. : [до 160-річчя від Дня народження та 100-річчя із Дня смерті ]. – Х. : ХНУВС, 2016. – С. 76 – 79.
3 тези доповіді Структурний аналіз юридичних термінів у сучасній українській літературній мові Єльнікова Н. І. Структурний аналіз юридичних термінів у сучасній українській літературній мові / Н. І. Єльнікова. – Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2016. – С. 79 – 82.
4 практикум Навчально-практичні матеріали до семінарських занять із української мови професійного спрямування (Мовні норми) Єльнікова Н. І. Навчально-практичні матеріали до семінарських занять із української мови професійного спрямування (Мовні норми) / Н. І. Єльнікова, І. М. Голопич, Д. В. Полтавська. – Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2016. – 44 с.
5 тези доповіді Лексико-семантичні особливості юридичної термінології Єльнікова Н. І. Лексико-семантичні особливості юридичної термінології / Н. І. Єльнікова // Матеріали міжвузівської конференції ["Сучасні проблеми соціально-гуманітарних наук"], (Харків, 2 червня 2017 р.) / МВС України, Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 24 - 27.
6 практикум НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ІЗ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ (ДОКУМЕНТИ) Єльнікова Н. І. Навчально-практичні матеріали до семінарських занять із української мови професійного спрямування (ДОКУМЕНТИ) / Н. І. Єльнікова, І. М. Голопич, Д. В. Полтавська. - Харків, 2017. - 69 с.
7 тези доповіді МОВНИЙ АСПЕКТ КОМУНІКАЦІЇ В УКРАЇНСЬКИХ ВЕРСІЯХ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ Єльнікова Н. І. Мовний аспект комунікації в українських версіях соціальних мереж // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави. - Харків, 2017. - С. 43 - 46.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018