Пчелін Віталій Борисович, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Класифікація суб’єктів адміністративних процесуальних правовідносин Пчелін В. Б. Класифікація суб’єктів адміністративних процесуальних правовідносин / В. Б. Пчелін // Науковий вісник публічного та приватного права. – 2016. - №3. – С. 178-182.
2 стаття Поняття та значення принципів організації адміністративного судочинства Пчелін В. Б. Поняття та значення принципів організації адміністративного судочинства / В. Б. Пчелін // Jurnaluljuridicnational: teorie
3 стаття Поняття та сутність кадрів у системі кадрового забезпеченняадміністративного судочинства України Пчелін В. Б. Поняття та сутність кадрів у системі кадрового забезпеченняадміністративного судочинства України / В. Б. Пчелін //Право і суспільство. – 2016. – № 4. – С. 127–132.
4 стаття Свідок як суб’єкт адміністративних процесуальних правовідносин Пчелін В. Б. Свідок як суб’єкт адміністративних процесуальних правовідносин / В. Б. Пчелін //Науковий вісник Мі-жнародного гумані-тарного університету. Серія “Юриспруденція” – 2016. – № 21. – С. 59-61
5 стаття Правові засади діяльності секретаря судового засідання в адміністративному судочинстві України Пчелін В. Б. Правові засади діяльності секретаря судового засідання в адміністративному судочинстві України / В. Б. Пчелін // Юридичний науковий електронний журнал. – 2016. – № 4. – С. 143–146[Електроннии
6 стаття Вплив судової реформи 1864 року на формування наукових уявлень про адміністративне судочинство й адміністративний процес України Пчелін В. Б. Вплив судової реформи 1864 року на формування наукових уявлень про адміністративне судочинство й адміністративний процес України / В. Б. Пчелін // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 3. – С. 159-162.
7 стаття Сутність, особливості та завдання організації адміністративного судочинства України Пчелін В. Б. Сутність, особливості та завдання організації адміністративного судочинства України / В. Б. Пчелін // Право і суспільство. – 2017. – № 2. – С. 113-117.
8 стаття Сучасні моделі адміністративної юстиції зарубіжних країн Пчелін В. Б. Сучасні моделі адміністративної юстиції зарубіжних країн / В. Б. Пчелін // Науковий вісник Херсонського державного університету. «Серія Юридичні науки». – 2017. – Випуск 1. – Том 2. – С. 54-57.
9 тези доповіді Щодо сутності інформаційного забезпечення адміністративного судочинства в Україні Пчелін В. Б. Щодо сутності інформаційного забезпечення адміністративного судочинства в Україні / В. Б. Пчелін // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Україна, м. Ужгород, 17-18 лютого 2017 року). – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2017. – С. 149-151.
10 дисертація Організація адміністративного судочинства України: правові засади Пчелін В. Б. Організація адміністративного судочинства України: правові засади : дис. … доктора юрид. наук : 12.00.07. / Пчелін Віталій Борисович. – Х., 2017. – 485 с.
11 автореферат дисертації Організація адміністративного судочинства України: правові засади Пчелін В. Б. Організація адміністративного судочинства України: правові засади: автореф. дис. ... доктора юрид. наук: спец. 12.00.07. Харків, 2017. 40 с.
12 монографія одноосібна Організація адміністративного судочинства України: правові засади Пчелін В. Б. Організація адміністративного судочинства України: правові засади : монографія / В. Б. Пчелін. – Харків : У справі, 2017. – 488 с.
13 стаття Перекладач як суб’єкт адміністративно-процесуальних правовідносин Пчелін В. Б. Перекладач як суб’єкт адміністративно-процесуальних правовідносин / В. Б. Пчелін // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 3 (62). – С. 179–187.
14 стаття Сутність та особливості реалізації адміністративних процесуальних повноважень сторонами адміністративного судочинства Пчелін В. Б. Сутність та особливості реалізації адміністративних процесуальних повноважень сторонами адміністративного судочинства / В. Б. Пчелін // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2013. – Спеціальний випуск. – Т. 3. – Ч. 1. – С. 108–111.
15 тези доповіді Щодо надання безоплатної правової допомоги в адміністративному судочинстві. Пчелін В. Б. Щодо надання безоплатної правової допомоги в адміністративному судочинстві / В. Б. Пчелін // Тенденції розвитку юридичної науки: проблеми та досягнення : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Україна, м. Тернопіль, 11 жовт. 2011 р.). – Тернопіль: ФОП Шпак В. Б., 2011. – С. 82–84.
16 стаття Зміст та особливості публічно-правових спорів, розгляд і вирішення яких віднесено до юрисдикції адміністративних судів України Пчелін В. Б. Зміст та особливості публічно-правових спорів, розгляд і вирішення яких віднесено до юрисдикції адміністративних судів України / В. Б. Пчелін // Науковий вісник публічного та приватного права. - 2016. - № 1. - С. 128-132.
17 стаття Експерт як суб'єкт адміністративних процесуальних правовідносин Пчелін В. Б. Експерт як суб'єкт адміністративних процесуальних правовідносин / В. Б. Пчелін // Науковий вісник публічного та приватного права. - 2016. - № 2. - С. 133-137.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017