Пчелін Віталій Борисович, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Класифікація суб’єктів адміністративних процесуальних правовідносин Пчелін В. Б. Класифікація суб’єктів адміністративних процесуальних правовідносин / В. Б. Пчелін // Науковий вісник публічного та приватного права. – 2016. - №3. – С. 178-182.
2 стаття Поняття та значення принципів організації адміністративного судочинства Пчелін В. Б. Поняття та значення принципів організації адміністративного судочинства / В. Б. Пчелін // Jurnaluljuridicnational: teorie
3 стаття Поняття та сутність кадрів у системі кадрового забезпеченняадміністративного судочинства України Пчелін В. Б. Поняття та сутність кадрів у системі кадрового забезпеченняадміністративного судочинства України / В. Б. Пчелін //Право і суспільство. – 2016. – № 4. – С. 127–132.
4 стаття Свідок як суб’єкт адміністративних процесуальних правовідносин Пчелін В. Б. Свідок як суб’єкт адміністративних процесуальних правовідносин / В. Б. Пчелін //Науковий вісник Мі-жнародного гумані-тарного університету. Серія “Юриспруденція” – 2016. – № 21. – С. 59-61
5 стаття Правові засади діяльності секретаря судового засідання в адміністративному судочинстві України Пчелін В. Б. Правові засади діяльності секретаря судового засідання в адміністративному судочинстві України / В. Б. Пчелін // Юридичний науковий електронний журнал. – 2016. – № 4. – С. 143–146[Електроннии
6 стаття Вплив судової реформи 1864 року на формування наукових уявлень про адміністративне судочинство й адміністративний процес України Пчелін В. Б. Вплив судової реформи 1864 року на формування наукових уявлень про адміністративне судочинство й адміністративний процес України / В. Б. Пчелін // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 3. – С. 159-162.
7 стаття Сутність, особливості та завдання організації адміністративного судочинства України Пчелін В. Б. Сутність, особливості та завдання організації адміністративного судочинства України / В. Б. Пчелін // Право і суспільство. – 2017. – № 2. – С. 113-117.
8 стаття Сучасні моделі адміністративної юстиції зарубіжних країн Пчелін В. Б. Сучасні моделі адміністративної юстиції зарубіжних країн / В. Б. Пчелін // Науковий вісник Херсонського державного університету. «Серія Юридичні науки». – 2017. – Випуск 1. – Том 2. – С. 54-57.
9 тези доповіді Щодо сутності інформаційного забезпечення адміністративного судочинства в Україні Пчелін В. Б. Щодо сутності інформаційного забезпечення адміністративного судочинства в Україні / В. Б. Пчелін // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Україна, м. Ужгород, 17-18 лютого 2017 року). – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2017. – С. 149-151.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017