Кікінчук Василь Васильович, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Предмет злочинів, пов'язаних з використанням бюджетних коштів в агропромисловому комплексі Кікінчук В. В. Предмет злочинів, пов'язаних з використанням бюджетних коштів в агропромисловому комплексі / В. В. Кікінчук // Форум права. – 2013. – № 1. – С. 413–416 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2013_1_71.pdf
2 стаття Способи вчинення злочинів, пов'язаних з використанням бюджетних коштів в агропромисловому комплекс Кікінчук В. В. Способи вчинення злочинів, пов'язаних з використанням бюджетних коштів в агропромисловому комплексі / В. В. Кікінчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – Серія юридична. – 2013. – Вип. 3 (3). – С. 317–326.
3 стаття Особливості тактики окремих слідчих дій під час розслідування злочинів, пов'язаних з використанням бюджетних коштів в агропромисловому комплексі Кікінчук В. В. Особливості тактики окремих слідчих дій під час розслідування злочинів, пов'язаних з використанням бюджетних коштів в агропромисловому комплексі / В. В. Кікінчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія “Право”. – 2014. – Випуск 24. – Том 4. – С. 98–102.
4 тези доповіді Щодо обстановки злочинів, пов`язаних з використанням бюджетних коштів в агропромисловому комплексі Кікінчук В.В. Щодо обстановки злочинів, пов’язаних з використанням бюджетних коштів в агропромисловому комплексі / В. В. Кікінчук // Сучасні тенденціі
5 тези доповіді ЩОДО ШЛЯХІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ Кікінчук В.В. Щодо шляхів удосконалення діяльності підрозділів Національної поліції / В. В. Кікінчук // Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917– 2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – 145–146 с.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017