Фурса Вікторія Анатоліївна, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Поняття та визначення економічної безпеки підприємства Фурса В.А. Поняття та визначення економічної безпеки підприємства / В.А. Фурса // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. –Харків : ХНУВС, 2015. - 428 с. - С. 328-330
2 тези доповіді Сутність загроз підприємницької діяльності Фурса В.А. Сутність загроз підприємницької діяльності / В.А. Фурса // Пріоритети розвитку національної економіки в контексті євроінтеграції та глобальних викликів.-Матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференції. - Частина ІІІ. – Харків : ХНУБА, 2016. - с. 123-126
3 тези доповіді Характерні порушення у сфері виробництва і реалізації товарів, продукції, робіт та послуг Фурса В.А. Характерні порушення у сфері виробництва і реалізації товарів, продукції, робіт та послуг / В.А. Фурса, Н.В. Бобро // Хімія, біо- та нанотехнології, екологія та економіка харчової та косметичної промисловості : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 жовтня 2016 р. - Харків, 2016.- с. 157-160
4 тези доповіді Зростання зовнішнього боргу як загроза економічній безпеці України Фурса В.А. Зростання зовнішнього боргу як загроза економічній безпеці України / В.А. Фурса // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016.- 472 с. - С. 431-433
5 тези доповіді Концептуальні підходи до визначення поняття професійне самовизначення Фурса В.А. Концептуальні підходи до визначення поняття професійне самовизначення / Н.В. Бобро, В.А. Фурса // Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів / МВС України, ХНУВС. - Харків : ХНУВС, 2017. - С. 247-249
6 тези доповіді Виявлення протиправних операцій у бізнесі Фурса В.А. Виявлення протиправних операцій у бізнесі / В.А. Фурса, Н.В. Бобро // Регіональна, галузева та суб’єктна економіка України на шляху до євроінтеграції : ІХ міжнародна науково-практична конференція. Ч. 3. – Харків : ХНУБА, 2017.
7 тези доповіді Взаємодія поліції з громадськістю як умова забезпечення публічного порядку Фурса В.А. Взаємодія поліції з громадськістю як умова забезпечення публічного порядку / Бобро Н.В., Фурса В.А. // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : VI міжнародна науково-практична конференція (М. Харків, 18 листопада 2017р.)
8 тези доповіді Роль дисципліни "Судова бухгалтерія" в підготовці кадрів для національної поліції України Фурса В.А. Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.) / Фурса В.А., Ларіна Т.Ф. // Збірник наукових статей і тез доповідей на науково-практичній конференції до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листопада 2017 р.)
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017