Фурса Вікторія Анатоліївна, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Поняття та визначення економічної безпеки підприємства Фурса В.А. Поняття та визначення економічної безпеки підприємства / В.А. Фурса // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. –Харків : ХНУВС, 2015. - 428 с. - С. 328-330
2 тези доповіді Сутність загроз підприємницької діяльності Фурса В.А. Сутність загроз підприємницької діяльності / В.А. Фурса // Пріоритети розвитку національної економіки в контексті євроінтеграції та глобальних викликів.-Матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференції. - Частина ІІІ. – Харків : ХНУБА, 2016. - с. 123-126
3 тези доповіді Характерні порушення у сфері виробництва і реалізації товарів, продукції, робіт та послуг Фурса В.А. Характерні порушення у сфері виробництва і реалізації товарів, продукції, робіт та послуг / В.А. Фурса, Н.В. Бобро // Хімія, біо- та нанотехнології, екологія та економіка харчової та косметичної промисловості : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 жовтня 2016 р. - Харків, 2016.- с. 157-160
4 тези доповіді Зростання зовнішнього боргу як загроза економічній безпеці України Фурса В.А. Зростання зовнішнього боргу як загроза економічній безпеці України / В.А. Фурса // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016.- 472 с. - С. 431-433
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017