Пчеліна Оксана Василівна, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Етапізація процесу розслідування злочинів у сфері службової діяльності Пчеліна О.В. Етапізація процесу розслідування злочинів у сфері службової діяльност / О.В. Пчеліна //Підприємництво, господарство і право. 2016. №3 (241). С.167-171.
2 стаття Протидія розслідуванню злочинів у сфері службової діяльності та шляхи її подолання Пчеліна О.В. Протидія розслідуванню злочинів у сфері службової діяльності та шляхи її подолання / О.В. Пчеліна // Молодий вчений. 2016. № 4 (31). С.628-632.
3 стаття Тактичні завдання розслідування злочинів у сфері службової діяльності Пчеліна О.В. Тактичні завдання розслідування злочинів у сфері службової діяльності / О.В. Пчеліна // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2016. - № 2. - с. 155-159.
4 стаття Криміналістична характеристика злочинів у сфері службової діяльності Пчеліна О.В. Криміналістична характеристика злочинів у сфері службової діяльності / О.В. Пчеліна // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2016. № 9. С. 176-182.
5 тези доповіді Щодо початкового етапу розслідування злочинів у сфері службової діяльності Пчеліна О.В. Щодо початкового етапу розслідування злочинів у сфері службової діяльності / О.В. Пчелына // Реформування інститутів права і держави: теоретичні та практичні підходи: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції "Актуальна юриспруденція", м. Київ, 20 квітня 2016 року. Матеріали круглого столу "Філософсько-правова концепція правового простору", м. Тернопіль, 18 березня 2016 року. Тези наукових доповідей, К.: Видавничий дім "АртЕк", 2016. С. 95-98.
6 тези доповіді Роль тактичних операцій у ході розслідування злочинів у сфері службової діяльності Пчеліна О.В. Роль тактичних операцій у ході розслідування злочинів у сфері службової діяльності / О.В. Пчеліна // Priority a strat
7 тези доповіді Ситуаційний підхід у методиці розслідування злочинів у сфері службової діяльності Пчеліна О.В. Ситуаційний підхід у методиці розслідування злочинів у сфері службової діяльності / О.В. Пчеліна // Тези науково-практичної конференції "Сучасні напрямки розвитку судової експертизи та криміналістики" (присвячену пам'яті Заслуженого професора М.С. Бокаріуса). Харків, 20 грудня 2016 р. С. 204-207.
8 стаття Тактичні завдання розслідування злочинів і криміналістична методика Пчеліна О.В. Тактичні завдання розслідування злочинів і криміналістична методика / О.В. Пчеліна // Криміналістичний вісник. 2012. №2 (18). С. 48-52.
9 стаття Ситуаційна зумовленість розслідування окремих видів злочинів Пчеліна О.В. Ситуаційна зумовленість розслідування окремих видів злочинів / О.В. Пчеліна // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2012. № 2 (2). С. 349-358.
10 стаття Службова діяльність як об'єкт криміналістичного дослідження Пчеліна О.В. Службова діяльність як об'єкт криміналістичного дослідження / О.В. Пчеліна // Ученые записки Таврическго национального университета им. В.И. Вернадского. Серия "Юридические науки". 2013. Том 26 (65). №1. С. 272-277.
11 стаття Ситуаційний підхід у методиці розслідування злочинів у сфері службової діяльності Пчеліна О. В. Ситуаційний підхід у методиці розслідування злочинів у сфері службової діяльності / О. В. Пчеліна // Науковий вісник Херсонського державного університету. Се-рія «Юридичні науки». – 2017. – № 1. – С. 155-159.
12 стаття Тактичні операції при розслідуванні злочинів у сфері службової діяльності Пчеліна О. В. Тактичні операції при розслідуванні злочинів у сфері службової діяльності / О. В. Пчеліна // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 3. – С. 290-294.
13 тези доповіді Способи вчинення злочинів у сфері службової діяльності Пчеліна О. В. Способи вчинення злочинів у сфері службової діяльності / О. В. Пчеліна // Inov
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017