Ларіна Тетяна Федорівна, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Модернізація аграрного сектору як складова економічної безпеки України: теорія і практика Ларіна Т.Ф. Модернізація аграрного сектору як складова економічної безпеки України: теорія і практика / Т.Ф. Ларіна // Сучасні проблеми правового, економічногог та соціального розвитку держави: тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2016. - с. 422-424
2 тези доповіді Інституціоналізація тіньової економіки: досвід України Ткаченко С.О., Ларіна Т.Ф. Інституціоналізація тіньової економіки: досвід України / С.О. Ткаченко, Т.Ф. Ларіна // Тіньова економіка: світові тенденції та українські реалії: матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції. - Київ: НАВС, 2017. - С. 355-358
3 стаття Теоретичні підходи до визначення техніко-технологічного потенціалу економічних систем Ларіна Т.Ф. Теоретичні підходи до визначення техніко-технологічного потенціалу економічних систем / Т.Ф. Ларіна // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія "Економіка та менеджмент". - №8. - 2014. - С. 67-72
4 стаття Адаптивні системи управління техніко-технологічним оновленням аграрних підприємств Данько Ю.І., Ларіна Т.Ф. Адаптивні системи управління техніко-технологічним оновленням аграрних підприємств / Данько Ю.І., Ларіна Т.Ф. // Механізм регулювання економіки. - №2. - 2017. -С. 11-22
5 стаття Ключові детермінанти інноваційно-технологічного розвитку аграрних підприємств Ларіна Т.Ф. Ключові детермінанти інноваційно-технологічного розвитку аграрних підприємств / Т.Ф. Ларіна // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія "Економіка та менеджмент". - №12. - 2014. - С. 154-158
6 стаття Формування інноваційної інфраструктури на засадах техніко-технологічного оновлення підприємств АПК Ларіна Т.Ф. Формування інноваційної інфраструктури на засадах техніко-технологічного оновлення підприємств АПК / Т.Ф. Ларіна // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія "Економічні науки".- 2017. - №2 - С. 355-365
7 монографія одноосібна Техніко-технологічний розвиток аграрних підприємств: стратегія і механізм управління Ларіна Т.Ф. Техніко-технологічний розвиток аграрних підприємств: стратегія і механізм управління / Т.Ф. Ларіна. – Харків: Смугаста типографія, 2017. – 388 с.
8 тези доповіді Роль дисципліни "Судова бухгалтерія" в підготовці кадрів для національної поліції України Ларіна Т.Ф., Фурса В.А. Роль дисципліни "Судова бухгалтерія" в підготовці кадрів для національної поліції України // Т.Ф. Ларіна, В.А. Фурса / Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.) / Збірник наукових статей і тез доповідей на науково-практичній конференції до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листопада 2017 р.). - ХНУВС. - 2017. - С. 177-178
9 тези доповіді Індустріально-інноваційний розвиток аграрних підприємств у контексті економічної безпеки Ларіна Т.Ф. Індустріально-інноваційний розвиток аграрних підприємств у контексті економічної безпеки // Т.Ф. Ларіна / Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. VI Міжнар. наук.- практ. конф. (м. Харків, 1 груд. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – С. 386-389
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017