Ларіна Тетяна Федорівна, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Модернізація аграрного сектору як складова економічної безпеки України: теорія і практика Ларіна Т.Ф. Модернізація аграрного сектору як складова економічної безпеки України: теорія і практика / Т.Ф. Ларіна // Сучасні проблеми правового, економічногог та соціального розвитку держави: тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2016. - с. 422-424
2 тези доповіді Інституціоналізація тіньової економіки: досвід України Ткаченко С.О., Ларіна Т.Ф. Інституціоналізація тіньової економіки: досвід України / С.О. Ткаченко, Т.Ф. Ларіна // Тіньова економіка: світові тенденції та українські реалії: матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції. - Київ: НАВС, 2017. - С. 355-358
3 стаття Теоретичні підходи до визначення техніко-технологічного потенціалу економічних систем Ларіна Т.Ф. Теоретичні підходи до визначення техніко-технологічного потенціалу економічних систем / Т.Ф. Ларіна // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія "Економіка та менеджмент". - №8. - 2014. - С. 67-72
4 стаття Ключові детермінанти інноваційно-технологічного розвитку аграрних підприємств Ларіна Т.Ф. Ключові детермінанти інноваційно-технологічного розвитку аграрних підприємств / Т.Ф. Ларіна // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія "Економіка та менеджмент". - №12. - 2014. - С. 154-158
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017