Гончарова Вікторія Олексіївна, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Сутнісні сили особистості як визначальні детермінанти нової економічної парадигми Гончарова В.О. Сутнісні сили особистості як визначальні детермінанти нової економічної парадигми [Текст] / В.О. Гончарова // Молодий вчений.
2 тези доповіді Про необхідність визначення категорії «особистість» постнеоклассіческой економічною наукою Гончарова В.А. О необходимости определения категории «личность» постнеоклассической экономической наукой [Текст] / В.А. Гончарова / Наука в современном мире: Материалы V Международной наук.-практ. конференции (г. Киев, 21 января 2016 г.). – В 2-х ч. – К.: мультидисциплинарный научный журнал «Архивариус», 2016. – Ч. 2. – С. 59-62.
3 тези доповіді Від економіки знань до економіки людини Гончарова В.О. Від економіки знань до економіки людини / В.О. Гончарова // Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: International Scientific-Practical Conference. (Klaipeda (Lithuania), January 29, 2016).– Klaipeda: Baltija Publishing, 2016. – Р. 1-3.
4 тези доповіді Дотримання морально-етичних норм – реальний шлях забезпечення економічної безпеки України Гончарова В.О. Дотримання морально-етичних норм – реальний шлях забезпечення економічної безпеки України / В.О. Гончарова // Сучасні проблеми правового, економічного, та соціального розвитку держави: тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2016. - с. 418-421.
5 тези доповіді Основа нової економічної парадигми - людина-особистість Гончарова В.О. Основа нової економічної парадигми - людина-особистість / В.О. Гончарова / The International Scientific and Practical Web- Congress of Economists and Jurists «LIVING ECONOMICS: Yesterday, Today, Tomorrow», professional scientific publication (Fribourg (Switzerland) May 23-24, 2016). – ed.dep.: Geneva (Switzerland), Odessa (Ukraine), St. Petersburg (Russian Federation), 2016, 16-18 Р.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018