Даниленко Анастасія Володимирівна, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Окремі аспекти реалізації положень засади національної мови у кримінальних провадженнях за участі німих, глухих і глухонімих Даниленко А.В. Окремі аспекти реалізації положень засади національної мови у кримінальних провадженнях за участі німих, глухих і глухонімих / А. В. Даниленко // Національні та міжнародні механізми захисту прав людини: тези доп. Всеукр. Круглого столу (м. Харків, 20 квіт. 2016 р.) / МВС України, Харків, нац.. ун-т внутр.. справ. – Харків, 2016. – С. 79-81
2 стаття Природа та призначення кримінально-процесуальних функцій Даниленко А.В. Природа та призначення кримінально-процесуальних функцій / А.В. Даниленко // Право і безпека. –2012. – №5 (47). - С. 150-154
3 стаття Деякі проблемні питання освідування осіб Даниленко А.В. / Деякі проблемні питання освідування осіб / Даниленко А.В., Савчук Т.І., Купріянова Л.С., Гусєва В.О.// Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – 2013. – Том 26(65). - №1. – С. 180-185
4 стаття Окремі аспекти призначення комплексної психолого-психіатрічної експертизи у кримінальних провадженнях за участю неповнолітніх відповідно до положень нового КПУ України Даниленко А.В. Окремі аспекти призначення комплексної психолого-психіатрічної експертизи у кримінальних провадженнях за участю неповнолітніх відповідно до положень нового КПУ України / А.В. Даниленко // Право і Безпека. – 2013.- №3(50). – С. 68-71
5 стаття Особливості проведення допиту за участю неповнолітнього потерпілого під час досудового розслідування Даниленко А.В. Особливості проведення допиту за участю неповнолітнього потерпілого під час досудового розслідування / А. В. Даниленко, О.О. Кочура // Журнал східноєвропейського права. – 2014.- №10. –С. 44-50
6 стаття Окремі аспекти генезису доказування у кримінальному провадженні України Даниленко А.В. Окремі аспекти генезису доказування у кримінальному провадженні України / А. В. Даниленко, О. С. Дворецький // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. №4 (67). – С. 58-65
7 стаття Про окремі питання визначення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру Даниленко А.В. / Про окремі питання визначення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру// Журнал східноєвропейського права – 2016. №26 – С. 55-59.
8 стаття Особливості реалізації засади державної мови та проведення досудового розслідування у кримінальних провадженнях за участю глухих, німих та глухонімих осіб Даниленко А.В. / Особливості реалізації засади державної мови та проведення досудового розслідування у кримінальних провадженнях за участю глухих, німих та глухонімих осіб / А.В. Даниленко // Журнал східноєвропейського права – 2016.- №33 – С. 21-26
9 настанови (вказівки), рекомендації Особливості кримінального провадження щодо юридичної особи : наук.-метод. рек. Особливості кримінального провадження щодо юридичної особи : науково-методичні рекомендації / Бугайчук К. Л., Ященко А. М., Лєшукова І. В. та ін. ; Харківський національний університет внутрішніх справ ; Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції; Факультет підготовки фахівців для підрозділів слідства; Факультет права та масових комунікацій; Кафедра кримінального процесу; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Кафедра кримінально-правових дисциплін. – Харків : ХНУВС, 2015. – 60 с.
10 тези доповіді Щодо деяких питань взаємодії органів досудового розслідування з медичним установами під час кримінального провадження Даниленко А.В. Щодо деяких питань взаємодії органів досудового розслідування з медичним установами під час кримінального провадження / А.В. Даниленко, С.І. Таран // Права та обов’язки людини у сучасному світі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 11-12 листопада 2016 р.). – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2016. – С.160-162
11 тези доповіді Особливості реалізації засади державної мови у кримінальних провадженнях за участю іноземців та осіб без громадянства Даниленко А.В. Особливості реалізації засади державної мови у кримінальних провадженнях за участю іноземців та осіб без громадянства / А.В. Даниленко // Zborn
12 тези доповіді Окремі аспекти реалізації положень засади національної мови у кримінальних провадженнях за участі німих, глухих і глухонімих Даниленко А.В. Окремі аспекти реалізації положень засади національної мови у кримінальних провадженнях за участі німих, глухих і глухонімих / А.В. Даниленко // Національні та міжнародні механізми захисту прав людини: тези доп. Всеукр. Круглого столу (м. Харків, 20 квіт. 2016 р.) / МВС України, Харків, нац.. ун-т внутр.. справ. – Харків, 2016. – С. 79-81
13 стаття Заходи забезпечення кримінального провадження як засоби обмеження прав та свобод особи під час кримінального провадження Даниленко А.В. Заходи забезпечення кримінального провадження як засоби обмеження прав і свобод особи під час кримінального провадження / А.В. Даниленко // Visegrad journal on Human Rights. – 2016. -№5/2. – С. 47-52
14 стаття Окремі питання застосування арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження Даниленко А.В. Окремі питання застосування арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження / А.В. Даниленко // Право і суспільство. - 2017.- №3 ч.1. – С. 205-208
15 стаття Some features of the legal status of a minor who committed a criminal offense according to the criminal procedural law of Ukraine and the Republic of Poland: comparative analysis. Danylenko A.V. Some features of the legal status of a minor who committed a criminal offense according to the criminal procedural law of Ukraine and the Republic of Poland: comparative analysis /A.V. Danylenko // the Journal of Eastern European Law / Журнал східноєвропейського права. – 2017. – № 45. – Pp. 54-59
16 настанови (вказівки), рекомендації Науково-методичні рекомендації щодо особливостей розслідування незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Клочко А.М., Музичук О. М., Бугайчук К.Л., Гарна-Іванова І.О., Глобенко Г.І., Грітчіна В.Ю., Даниленко А.В., Корнієнко В.В., Кочура О.О., Михайлова Ю.О., Цвіркун Н.Ю., Шульга А.М. Науково-методичні рекомендації щодо особливостей розслідування незаконного переправлення осіб через державний кордон України / А.М. Клочко, О.М. Музичук, К.Л. Бугайчук, І.О. Гарна-Іванова, Г.І. Глобенко, В.Ю. Грітчіна, А.В. Даниленко, В.В. Корнієнко, О.О. Кочура, Ю.О. Михайлова, Н.Ю. Цвіркун, А.М. Шульга // Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навчальний посібник (до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові) / за аг. ред..д-ра юрид. наук, доц.. В.В. Сокуренка. – Х. : Стильна типографія, 2017. – С. 192–278
17 настанови (вказівки), рекомендації Методичні рекомендації щодо особливостей досудового розслідування кримінальних проваджень стосовно застосування примусових заходів медичного характеру Грищенко О.В., Юхно О.О., Даниленко А.В., Захарченко О.В., Кочура О.О., Нікуліна А.Г., Рось. Г.В., Чича Р.П. Методичні рекомендації щодо особливостей досудового розслідування кримінальних проваджень стосовно застосування примусових заходів медичного характеру / О.В. Грищенко, О.О. Юхно, А.В. Даниленко, О.В. Захарченко, О.О. Кочура, А.Г. Нікуліна, Г.В. Рось., Р.П. Чича // Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навчальний посібник (до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові) / за аг. ред..д-ра юрид. наук, доц.. В.В. Сокуренка. – Х. : Стильна типографія, 2017. – С. 367–387.
18 настанови (вказівки), рекомендації Методичні рекомендації про особливості кримінального провадження щодо юридичних осіб. Ященко А.М., Фелик В.І., Бугайчук К.Л., Даниленко А.В., Ізбаш К.С., Кочура О.О. Методичні рекомендації про особливості кримінального провадження щодо юридичних осіб / А.М. Ященко, В.І. Фелик, К.Л. Бугайчук, А.В. Даниленко, К.С. Ізбаш, О.О. Кочура // Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навчальний посібник (до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові) / за аг. ред..д-ра юрид. наук, доц.. В.В. Сокуренка. – Х. : Стильна типографія, 2017. – С. 388–431.
19 пропозиції до законодавства Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до положень чинного Кримінального процесуального кодексу України Корж В.П., Слінько С.В., Юхно О.О., Абламський С.Є., Бондаренко О.О., Даниленко А.В., Єдин Р.В., Захарченко О.В., Кочура О.О., Лубенцов А.В., Наумова А.О., Романюк В.В., Рось Г.В., Сичов С.О., Соловйова О.Є. Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до положень чинного Кримінального процесуального кодексу України / В.П. Корж, С.В. Слінько, О.О. Юхно, С.Є. Абламський, О.О. Бондаренко, А.В. Даниленко, Р.В. Єдин, О.В. Захарченко, О.О. Кочура, А.В. Лубенцов, А.О. Наумова, В.В. Романюк, Г.В. Рось., С.О. Сичов, О.Є. Соловйова // // Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навчальний посібник (до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові) / за аг. ред..д-ра юрид. наук, доц.. В.В. Сокуренка. – Х. : Стильна типографія, 2017. – С. 699–854.
20 пропозиції до законодавства Пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо виконання рекомендацій Європейського Союзу з виконання Україною плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України Юхно О.О., Коровайко О.І. , Даниленко А.В.,Захарченко О.В. Пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо виконання рекомендацій Європейського Союзу з виконання Україною плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно уточнення підслідності органів досудового розслідування» / Юхно О.О., Коровайко О.І. , Даниленко А.В.,Захарченко О.В. // Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навчальний посібник (до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові) / за заг. ред..д-ра юрид. наук, доц.. В.В. Сокуренка. – Х. : Стильна типографія, 2017. – С. 682-699.
21 тези доповіді Особливості правового статусу неповнолітньої особи, яка чинила кримінальне правопорушення, за кримінальним процесуальним законодавством України та Республіки Польща Даниленко А.В. Особливості правового статусу неповнолітньої особи, яка чинила кримінальне правопорушення, за кримінальним процесуальним законодавством України та Республіки Польща / Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження проф. М. В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.). – С. 259-261
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017