Даниленко Анастасія Володимирівна, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Природа та призначення кримінально-процесуальних функцій Даниленко А.В. Природа та призначення кримінально-процесуальних функцій / А.В. Даниленко // Право і безпека. –2012. – №5 (47). - С. 150-154
2 стаття Деякі проблемні питання освідування осіб Даниленко А.В. / Деякі проблемні питання освідування осіб / Даниленко А.В., Савчук Т.І., Купріянова Л.С., Гусєва В.О.// Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – 2013. – Том 26(65). - №1. – С. 180-185
3 стаття Окремі аспекти призначення комплексної психолого-психіатрічної експертизи у кримінальних провадженнях за участю неповнолітніх відповідно до положень нового КПУ України Даниленко А.В. Окремі аспекти призначення комплексної психолого-психіатрічної експертизи у кримінальних провадженнях за участю неповнолітніх відповідно до положень нового КПУ України / А.В. Даниленко // Право і Безпека. – 2013.- №3(50). – С. 68-71
4 стаття Особливості проведення допиту за участю неповнолітнього потерпілого під час досудового розслідування Даниленко А.В. Особливості проведення допиту за участю неповнолітнього потерпілого під час досудового розслідування / А. В. Даниленко, О.О. Кочура // Журнал східноєвропейського права. – 2014.- №10. –С. 44-50
5 стаття Окремі аспекти генезису доказування у кримінальному провадженні України Даниленко А.В. Окремі аспекти генезису доказування у кримінальному провадженні України / А. В. Даниленко, О. С. Дворецький // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. №4 (67). – С. 58-65
6 стаття Про окремі питання визначення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру Даниленко А.В. / Про окремі питання визначення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру// Журнал східноєвропейського права – 2016. №26 – С. 55-59.
7 стаття Особливості реалізації засади державної мови та проведення досудового розслідування у кримінальних провадженнях за участю глухих, німих та глухонімих осіб Даниленко А.В. / Особливості реалізації засади державної мови та проведення досудового розслідування у кримінальних провадженнях за участю глухих, німих та глухонімих осіб / А.В. Даниленко // Журнал східноєвропейського права – 2016.- №33 – С. 21-26
8 настанови (вказівки), рекомендації Особливості кримінального провадження щодо юридичної особи : наук.-метод. рек. Особливості кримінального провадження щодо юридичної особи : науково-методичні рекомендації / Бугайчук К. Л., Ященко А. М., Лєшукова І. В. та ін. ; Харківський національний університет внутрішніх справ ; Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції; Факультет підготовки фахівців для підрозділів слідства; Факультет права та масових комунікацій; Кафедра кримінального процесу; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Кафедра кримінально-правових дисциплін. – Харків : ХНУВС, 2015. – 60 с.
9 тези доповіді Щодо деяких питань взаємодії органів досудового розслідування з медичним установами під час кримінального провадження Даниленко А.В. Щодо деяких питань взаємодії органів досудового розслідування з медичним установами під час кримінального провадження / А.В. Даниленко, С.І. Таран // Права та обов’язки людини у сучасному світі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 11-12 листопада 2016 р.). – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2016. – С.160-162
10 тези доповіді Особливості реалізації засади державної мови у кримінальних провадженнях за участю іноземців та осіб без громадянства Даниленко А.В. Особливості реалізації засади державної мови у кримінальних провадженнях за участю іноземців та осіб без громадянства / А.В. Даниленко // Zborn
11 тези доповіді Окремі аспекти реалізації положень засади національної мови у кримінальних провадженнях за участі німих, глухих і глухонімих Даниленко А.В. Окремі аспекти реалізації положень засади національної мови у кримінальних провадженнях за участі німих, глухих і глухонімих / А.В. Даниленко // Національні та міжнародні механізми захисту прав людини: тези доп. Всеукр. Круглого столу (м. Харків, 20 квіт. 2016 р.) / МВС України, Харків, нац.. ун-т внутр.. справ. – Харків, 2016. – С. 79-81
12 стаття Заходи забезпечення кримінального провадження як засоби обмеження прав та свобод особи під час кримінального провадження Даниленко А.В. Заходи забезпечення кримінального провадження як засоби обмеження прав і свобод особи під час кримінального провадження / А.В. Даниленко // Visegrad journal on Human Rights. – 2016. -№5/2. – С. 47-52
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017