Красицька Лариса Василівна, професор кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Майнові права дитини як предмет правочину Красицька Л. В. Майнові права дитини як предмет правочину / Л. В. Красицька // Порівняльно-аналітичне право. - 2016. - № 5. - С. 101-104. - Режим доступу до журн. : http://www.pap.in.ua/5_2016/30.pdf
2 стаття Методологические аспекты исследования правоотношений между матерью, отцом и ребенком Красицька Л.В. Методологические аспекты исследования правоотношений между матерью, отцом и ребенком / Л.В. Красицька // Методология исследования проблем цивилистики : сб. ст., посвящ. памяти проф. А. А. Пушкина / под ред. Ю. М. Жорнокуя и С. А. Слипченко. – Харьков : Право, 2017. – С. 270-287.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017