Аврамова Ольга Євгенівна, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття ВІДУМЕРЛІСТЬ МАЙНА: АНАЛІЗ ПРАВОВОГО СТАТУСУ Аврамова О.Є. Відумерлість майна: аналіз правового статусу / О.Є. Аврамова // Вісник Харківського національного університету. – 2016. - № 3.- С. 190-195
2 тези доповіді Місце договору про надання ріелторських послуг у системі договорів житлового права Аврамова О.Є. Місце договору про надання ріелторських послуг у системі договорів житлового права / О.Є. Аврамова // Актуальні проблеми приватного права: договір як правова форма регулювання приватних відносин : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 95-й річниці з дня народження д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В. П. Маслова (м. Харків, 17 лют. 2017 р.). – Харків : Право, 2017. – С. 102-105
3 тези доповіді Імплементація європейських приватноправових принципів охорони прав психічнохворих осіб в право України Аврамова О.Є. Імплементація європейських приватноправових принципів охорони прав психічнохворих осіб в право України / О.Є. Аврамова //
4 тези доповіді Елементи житлових правовідносин Аврамова О.Є. Елементи житлових правовідносин / О.Є. Аврамова // Проблеми цивільного права та процесу:матеріали наук.–практ. конф.,присвяч. світлій пам’яті О.А. Пушкіна, 19-20 трав. 2017р./ МВС України, Харків: ХНУВС. С. 147-149
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018