Ходєєва Наталія Вадимівна, викладач
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Особливості укладання цивілно-правового договору на оплатне надання медичних послуг закладами охорони здоров’я Ходєєва Н.В. Особливості укладання цивілно-правового договору на оплатне надання медичних послуг закладами охорони здоров’я / Н.В. Ходєєва // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 8 листопада 2016 року.-К. - С.121-124
2 тези доповіді Пріорітетні напрямки досліджень у визначенні суб’єктів права на інформацію про стан свого здоров’я Ходєєва Н.В. Пріорітетні напрямки досліджень у визначенні суб’єктів права на інформацію про стан свого здоров’я / Н.В. Ходєєва // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритетні завдання та стратегії розвитку юриспруденції у світовій науці», Vysoka skola Danubius, Sladkovicovo 28-29 oktobra 2016 р. - c. 81-84
3 стаття Фізичні особи як суб’єкти права на інформацію про стан свого здоров’я Ходєєва Н.В. Фізичні особи як суб’єкти права на інформацію про стан свого здоров’я / Н.В. Ходєєва // Науково - практичний господарсько-правововий журнал «Підприємництво, господарство і право» № 11, Київ, листопад 2016 - С.48-52
4 стаття ISSUES IN THE DEFINITION OF INDIVIDUALS AS SUBJECTS OF THE RIGHT TO INFORMATION ABOUT THEIR HEALTH Ходєєва Н.В. ISSUES IN THE DEFINITION OF INDIVIDUALS AS SUBJECTS OF THE RIGHT TO INFORMATION ABOUT THEIR HEALTH / Н.В. Ходєєва // Науково-практичний правовий журналі «Legea si Viata» №12/2 грудень 2016 Республіка Молдова, С.115-118
5 стаття Методологія дослідження права на інформацію про стан свого здоров’я Ходєєва Н.В. Методологія дослідження права на інформацію про стан свого здоров’я / Н.В. Ходєєва // Електронне фахове наукове видання «Форум права». – Х., №2.-2017. - с. 136-142
6 тези доповіді Інформація про стан свого здоров’я в договорі страхування Ходээва Н.В. Інформація про стан свого здоров’я в договорі страхування / Н.В. Ходєєва // Актуальні проблеми приватного права: договір як правова форма регулювання приватних відносин : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-й річниці з дня народження д-ра юрид. наук, проф., чл. –кор. АН УРСР В.П. Маслова, 17.02.2017. – Х., 2017. – С. 283-286.
7 стаття Обмеження здійснення права на інформацію про стан свого здоров’я Ходєєва Н.В. Обмеження здійснення права на інформацію про стан свого здоров’я / Н.В. Ходєєва // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції Спецвипуск. – Д., №2 – 2017. - с. 77-81
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017