Мороз Ольга Володимирівна, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Особливості акцепту при укладенні договору оренди майна державного підприємства Мороз О.В. Особливості акцепту при укладенні договору оренди майна державного підприємства / О.В. Мороз // Форум права. – 2015. – № 4. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///C:/Users/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9/Downloads/FP_index.htm_2015_4_35%20(1).pdf . – С. 190-195.
2 тези доповіді Деякі проблемні питання, які виникають при встановленні опіки Мороз О.В. Деякі проблемні питання, які виникають при встановленні опіки / О.В. Мороз // Проблеми цивільного права та процесу: матеріали наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О.А.Пушкіна, 27 трав. 2016 р. – Харків: ХНУВС, 2016. – С. 114-116.
3 стаття Істотні умови договору оренди майна державного підприємства Мороз О.В. Істотні умови договору оренди майна державного підприємства / О.В. Мороз // Право та інновації: наук.-практ. журн. – Харків. – 2016. – № 3 (15). – С. 28-33.
4 стаття Строк як істотна умова договору оренди майна державного підприємства Мороз О.В. Строк як істотна умова договору оренди майна державного підприємства / О.В. Мороз // Форум права. – 2017. – № 1. – С.113-117.
5 стаття Порядок укладення договору оренди майна державного підприємства Мороз О.В. Порядок укладення договору оренди майна державного підприємства / О.В. Мороз // Право та інновації. – 2017. – № 2(18). - С. 137-142.
6 тези доповіді Предмет договору оренди майна державних підприємств Мороз О.В. Предмет договору оренди майна державних підприємств / О.В. Мороз // Актуальні проблеми приватного права: договір як правова форма регулювання приватних відносин: матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 95-й річниці з дня народження д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В.П.Маслова (Харків, 17 лютого 2017 р.). – Харків: Право, 2017. – 338 с. – С. 146-148.
7 тези доповіді Проблемні питання акцепту при укладенні договору оренди майна державних підприємств Мороз О.В. Проблемні питання акцепту при укладенні договору оренди майна державних підприємств / О.В. Мороз // Проблеми цивільного права та процесу: матеріали наук.–практ. конф.,присвяч. світлій пам’яті О.А. Пушкіна, 19-20 трав. 2017р./ Харків: ХНУВС, 2017. - C. 194 -196.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017