Логвиненко Євгенія Сергіївна, викладач
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Смертна кара у Давньому Римі Логвиненко Є.С. Смертна кара у Давньому Римі / Є.С. Логвиненко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. № 3 (74). - С. 38-43.
2 тези доповіді Права людини і громадянина у конституційних актах Української Центральної Ради Логвиненко Є.С. Права людини і громадянина у конституційних актах Української Центральної Ради / Є.С. Логвиненко // Національні та міжнародні механізми захисту прав людини: матер. Всеукр. круглого столу (м.Харків, 20 квітня 2016 р.) – Х. : ХНУВС, 2016. – С. 181-183
3 стаття Види покарань у праві держав Стародавнього Сходу Велика Є. С. Види покарань у праві держав Стародавнього Сходу / Є. С. Велика // Право і безпека. - 2010. - № 5. - С. 57-61
4 стаття Становлення та розвиток системи покарань у Давньоримській державі Логвиненко Є. С. Становлення та розвиток системи покарань у Давньоримській державі / Є. С. Логвиненко // Право і безпека. - 2015. - № 3(58). - С. 31-35
5 тези доповіді Класифікація військових злочинів та покарань у Стародавньому Римі Логвиненко Є.С. Класифікація військових злочинів та покарань у Стародавньому Римі / Є.С. Логвиненко //Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р.) / МВС України, МОН України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016.– 402 с.
6 тези доповіді Конституція П.Орлика 1710 р.: зміст та значення Логвиненко Є. С. Конституція П.Орлика 1710 р.: зміст та значення / Є. С. Логвиненко // Суверенність, незалежність, конституційність: становлення та розвиток української держави : зб. матеріалів ІІ наук.-практ. конф. (м. Харків, 12 черв. 2015 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2015. - С. 90-93.
7 тези доповіді Конституційний процес в УНР доби Директорії Логвиненко Є.С. Конституційний процес в УНР доби Директорії / Є. С. Логвиненко // Тези виступів учасників Міжкафедрального круглого столу до Дня Соборності України (Харків, 20 січня 2017 р.) / МВС України, Харківський національний університет внутрішніх справ, Кафедра загальноправових дисциплін факультету № 6, Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін факультету № 6, Кафедра теорії та історії держави і права факультету № 1, Кафедра українознавства факультету № 2. - Харків : ХНУВС, 2017. - С. 73-75.
8 стаття Покарання військових в античних державах Логвиненко Є. С. Покарання військових в античних державах / Є. С. Логвиненко // Право і безпека. - 2017. - № 1(64). - С. 31-35.
9 посібник Історія держави і права України: практикум Історія держави і права України : практикум / М. Ю. Бурдін, О. А. Гавриленко, І. Д. Коцан та ін. ; за ред. М. Ю. Бурдіна. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2017. – 444 с.
10 тези доповіді Розуміння покарання у філософських вченнях Стародавнього Китаю Логвиненко Є.С. Розуміння покарання у філософських вченнях Стародавнього Китаю. / Є.С.Логвиненко //Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. круглого столу (м. Харків, 27 жовт. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2017.- c.118-120.
11 тези доповіді Григорій Сковорода - перший український філософ Логвиненко Є. С. Григорій Сковорода - перший український філософ. / І. А.Логвиненко, Є. С. Логвиненко // Міжкафедральний круглий стіл за планом Всеукраїнських Сковородинівських навчань "ПІЗНАЙ СЕБЕ" (до 300-річного ювілею Г.С. Сковороди). Харків, 2017. С. 12-13
12 тези доповіді Покарання в законодавстві Драконта: оцінки в історіографії ЛОГВИНЕНКО Є.С. Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.) : /Є.С. ЛОГВИНЕНКО //зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – 340 с.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017