Кріцак Іван Васильович, старший викладач
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Духовний суверенітет як цінність та консолідуюча основа української нації Кріцак І. В., Синяк Я. В. Духовний суверенітет як цінність та консолідуюча основа української нації / І. В. Кріцак, Я. В. Синяк // Публічне право. – 2016. – №. 3. – С. 220-230. – Режим доступу: http://www.yourfuture.org.ua/ua/pp324/
2 стаття «Путінізм» як різновид державно-політичного режиму та суспільний феномен Синяк Я. В., Кріцак І. В. «Путінізм» як різновид державно-політичного режиму та суспільний феномен / Я. В. Синяк, І. В. Кріцак // Верховенство права – 2016 . – №4 – с. 21-26. – Режим доступу: http://sd-vp.info/2016/putinizm-yak-riznovid-derzhavno-politichnogo-rezhimu-ta-suspilnij-fenomen/
3 тези доповіді Духовно-культурна криза та необхідність створення нової моделі державно-церковних відносин в Україні Кріцак І. В. Духовно-культурна криза та необхідність створення нової моделі державно-церковних відносин в Україні / І. В. Кріцак // Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р.) / МВС України, МОН України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016.– 402 с. (С. 159-164). – Режим доступу: http://univd.edu.ua/general/publishing/konf/120.pdf
4 тези доповіді Проблемні питання державно-церковних відносин в Україні Кріцак І. В. Проблемні питання державно-церковних відносин в Україні / І. В. Кріцак // Юриспруденція у формуванні правової держави та громадянського суспільства: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 6 жовтня 2016 року. Тези наукових доповідей. – К.: Видавничий дім «АртЕк», 2016. – 169 с. (С. 31-33). – Режим доступу: http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1357%3A111016-11&catid=160%3A1-1016&Itemid=200&lang=ru
5 тези доповіді Принцип соборності як запорука прогресивного розвитку української держави: православно-богословське осмислення та політико-правова практика Кріцак І. В. Принцип соборності як запорука прогресивного розвитку української держави: православно-богословське осмислення та політико-правова практика / І. В. Кріцак // Тези виступів учасників Міжкафедрального круглого столу до Дня Соборності України (Харків, 20 січня 2017 р.) МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. Справ . – Харків : ХНУВС , 2017 .– 118 с. (С. 66-67).
6 посібник Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності: навчальний посібник (до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові) Кріцак І. В. Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності: навчальний посібник (до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові) / за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В.В. Сокуренка. – Х. : Стильна типографія, 2017. – 1164 с. (Кріцак І.В. Щодо необхідності впровадження Положення про органи курсантського та студентського самоврядування у ХНУВС с. 954 – 977).
7 тези доповіді Нормативно-правове забезпечення розвитку громадянського суспільства в Україні. Кріцак І. В. Нормативно-правове забезпечення розвитку громадянського суспільства в Україні /Кріцак І. В. // Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. круглого столу (м. Харків, 27 жовт. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – 228 с. (с. 109-111).
8 тези доповіді Релігійно-філософські погляди Г.С. Сковороди та їх сучасне значення Кріцак І. В. Релігійно-філософські погляди Г.С. Сковороди та їх сучасне значення / І. В. Кріцак // Програма міжкафедрального круглого столу за планом Всеукраїнських Сковородинівських навчань «ПІЗНАЙ СЕБЕ» (до 300-річного ювілею Г.С. Сковороди), 5 жовтня 2017 року, м. Харків 2017, - C. 18.
9 посібник Теорія держави і права (Розділ: Громадянське суспільство) Кріцак І. В. Навчальний посібник з теорії держави і права рекомендований до друку Вченою Радою ХНУВС протокол № 8 від 30.08.2017 року (І.В. Кріцак Розділ 8 Громадянське суспільство с. 140-162).
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017