Світличний Віталій Анатолійович, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Некоторые вопросы построения вихретоковой аппаратуры неразрушающего контроля Світличний В.А. Некоторые вопросы построения вихретоковой аппаратуры неразрушающего контроля / В.А. Світличний // Збірник тез доповідей 3-ої науково-практичної конференції «Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання», 29-30 листопада 2016 р. м. Івано-Франківськ, ФЕ і ІВТ, ІФНТУНГ. - 2016. - C.– 134 – 136.
2 тези доповіді Применение цифровых средств фиксации в досудебном следствии Светличный В.А Применение цифровых средств фиксации в досудебном следствии / В.А. Светличный // Збірник тез доповідей науково-практичної конференції «Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку», м. Харків, 17-18 березня 2016 р. /Національна академія Національної гвардії України. – 2016. – С. 100 – 102.
3 тези доповіді Виявлення пристроїв для незаконного втручання в роботу банкоматів Світличний В.А. Виявлення пристроїв для незаконного втручання в роботу банкоматів / В.А. Світличний, А.П. Синиця // Збірник тез доповідей ХХІІІ науково-практичної конференції курсантів та студентів «Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності», м. Харків, 17 травня 2016 р. / ХНУВС – 2016. – С.211
4 тези доповіді Протидія фішинг шахрайству Світличний В.А. Протидія фішинг шахрайству / В.А. Світличний, О.Р. Лапшина // Збірник тез доповідей ХХІІІ науково-практичної конференції курсантів та студентів «Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності», м. Харків, 17 травня 2016 р. /ХНУВС – 2016. – С.209-210
5 тези доповіді Програмно-апаратний комплекс аналітичного супроводу оперативно-розшукової діяльності і підтримки ухвалення рішень – RICAS Світличний В.А. Програмно-апаратний комплекс аналітичного супроводу оперативно-розшукової діяльності і підтримки ухвалення рішень – RICAS / В.А. Світличний, О.В. Мільчаков // Збірник тез доповідей ХХІІІ науково-практичної конференції курсантів та студентів «Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності», м. Харків, 17 травня 2016 р. / ХНУВС. – 2016. – С.210-211
6 стаття Облачные технологии в учебном процессе Онищенко Ю.М. Облачные технологии в учебном процессе / Ю.М. Онищенко, В.А. Светличный, П.Е. Минко // Economics and Finance - scientific journal, "Perspective directions of scentific researches", Printed by Agenda Publishing House, Coventry, West Midlands, CV1 2FL, 2016. – 360 р. – С. 315 – 320.
7 тези доповіді Аналітична обробка інформації у діяльності поліції Харкова Світличний В.А. Аналітична обробка інформації у діяльності поліції Харкова / В.А. Світличний // Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання : матеріали всеукр.наук.-практ. конф., м. Одеса, 21 жовтня 2016 р. – Одеса : ОДУВС, 2016. - c. 212-213
8 тези доповіді Контроль товщини лакофарбового покриття кузова автомобіля Світличний В.А. Контроль товщини лакофарбового покриття кузова автомобіля / В.А. Світличний // Новітні технології в автомобілебудівництві та транспорті : Збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції. / Харківський національний автомобільно - дорожній університет. - Харків. : ХНАДУ, 2016. - С.168 – 169.
9 тези доповіді Сучасні кіберзлочини з втручанням в роботу банкоматів Світличний В.А. Сучасні кіберзлочини з втручанням в роботу банкоматів / В.А. Світличний // Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності національної поліції України:: матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару (25 листопада 2016 р., м. Дніпро). – Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2016. – С. 84 – 85.
10 стаття Моделювання дії джерел завад в дискретних бінарних каналах зв’язку Логвиненко М.Ф. Моделювання дії джерел завад в дискретних бінарних каналах зв’язку / М.Ф. Логвиненко, Г.Ю. Під’ячий, В.А. Світличний // Збірник наукових праць. Наукове видання «Системі обробки інформації». – Харків : Харківський університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, 2008. – № 7(74), – С. 74 – 77.
11 тези доповіді Системний аналіз сучасного стану засобів електрозв’язку та деякі проблемні питання щодо інформатизації ОВС України Світличний В.А. Системний аналіз сучасного стану засобів електрозв’язку та деякі проблемні питання щодо інформатизації ОВС України / В.А. Світличний, Ю.М. Онищенко // Інформатизація вищих навчальних закладів МВС України // Матеріали науково-практичної конференції. – Харків: 15-16 травня 2008 р.: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – С. 138-143.
12 тези доповіді Дактилоскопія: історичний аспект Онищенко Ю.М. Дактилоскопія: історичний аспект / Ю.М. Онищенко, В.А. Світличний // Інформатизація вищих навчальних закладів МВС України // Матеріали науково-практичної конференції. Харків, 28 травня 2009 р.: Вид-во Харківського національного ун-ту внутр. справ, 2009. - С. 102-106.
13 тези доповіді Безопасность использования банкоматов и терминалов Світличний В.А. Безопасность использования банкоматов и терминалов / В.А.Світличний, Ю.М. Онищенко // Теоретичні і прикладні аспекти комп’ютерних наук та інформаційних технологій: Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції TACSIT-2017, 12-13 травня 2017 р. – Сєвєродонецьк: Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, 2017. – С. 55 – 58.
14 стаття Облачные технологии в учебном процессе Светличный В.А., Онищенко Ю.М., Минко П.Е. Облачные технологии в учебном процессе / Ю.М. Онищенко, В.А. Светличный, П.Е. Минко // Economics and Finance - scientific journal, "Perspective directions of scentific researches", Printed by Agenda Publishing House, Coventry, West Midlands, CV1 2FL, 2016. – С. 315 – 320.
15 стаття Неруйнуючий контроль неферомагнітних плівок і покриттів Світличний В.А. Неруйнуючий контроль неферомагнітних плівок і покриттів / В.А. Світличний, В.В.Тулупов // Наукове видання «Системи озброєння і військова техніка». – Харків : Харківський університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, 2010. – №3 (23), – С. 160 – 162.
16 стаття Контроль пористості тонких неферомагнітних плівок за допомогою вихорострумового вимірювального перетворювача Світличний В.А. Контроль пористості тонких неферомагнітних плівок за допомогою вихорострумового вимірювального перетворювача / В.А. Світличний, В.В.Тулупов // Наукове видання «Системі управління навігації та зв’язку». – Харків : Харківський університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, 2010. – № 4(16), – С. 176 – 180.
17 стаття Некоторые особенности применения вихретокового метода неразрушающего контроля Светличный В.А. Некоторые особенности применения вихретокового метода неразрушающего контроля / В.А. Светличный, Ю.Е. Хорошайло, В.М. Райков // Сборник научных трудов №24 – Москва : Издательство ФГБОУ ВПО «Московский государственный открытый университет имени B.C. Черномырдина»,– 2011.– С. 137 – 141.
18 тези доповіді Перспективи та проблеми організації нової спеціальної техніки Світличний В.А. Перспективи та проблеми організації нової спеціальної техніки / В.А. Світличний, В.О. Головач // Збірник тез доповідей ХVІІІ науково-практичної конференції курсантів та студентів «Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності», м. Харків, 21 травня 2011 р. /Харківський національний університет внутрішніх справ. – 2011. – С.141 – 142
19 тези доповіді Застосування вихрострумових дефектоскопів в експертно криміналістичних дослідженнях Світличний В.А. Застосування дефектоскопів в експертно - криміналістичних дослідженнях / В.А. Світличний, Л.А. Затайдух // Збірник тез доповідей ХVІІІ науково-практичної конференції курсантів та студентів «Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності», м. Харків, 21 травня 2011 р. /Харківський національний університет внутрішніх справ. – 2011. – С.144 – 145
20 тези доповіді Системи відеоспостереження та їх використання в ОВС Світличний В.А. Системи відеоспостереження та їх використання в ОВС / В.А. Світличний, Д.С. Пінчук // Збірник тез доповідей ХVІІІ науково-практичної конференції курсантів та студентів «Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності», м. Харків, 21 травня 2011 р. /Харківський національний університет внутрішніх справ. – 2011. – С.148 – 149
21 тези доповіді Застосування глушників стільникових телефонів Світличний В.А. Застосування глушників стільникових телефонів / В.А. Світличний, Т.С. Яненко // Збірник тез доповідей ХVІІІ науково-практичної конференції курсантів та студентів «Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності», м. Харків, 21 травня 2011 р. /Харківський національний університет внутрішніх справ. – 2011. – С.154 – 155
22 тези доповіді Особенности применения вихретокового метода неразрушающего контроля промышленных изделий Светличный В.А. Особенности применения вихретокового метода неразрушающего контроля промышленных изделий / В.А. Светличный // Сборник материалов VI Региональной научно-практической конференция с международным участием «Молодежь и глобальные проблемы современности – Москва : Издательство ФГБОУ ВПО «Московский государственный открытый университет имени B.C. Черномырдина», – 2011.– С.70 – 74.
23 стаття Застосування методів неруйнівного контролю при проведенні судебно-експертних досліджень Світличний В.А. Застосування методів неруйнівного контролю при проведенні судебно-експертних досліджень / В.А. Світличний, М.Г. Щербаковский, Ю.Е. Хорошайло, Ю.М. Онищенко // Науковий журнал «Право і безпека», – Харків : ХНУВС, 2011. – Вип. 3 (40), – С. 221 – 223.
24 стаття Математична модель накладного трансформаторного вихрострумового перетворювача Світличний В.А. Математична модель накладного трансформаторного вихрострумового перетворювача / В.А. Світличний, Ю.Е. Хорошайло // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». – Харків : НТУ «ХПІ», 2011. – № 19, – С.127 – 132
25 тези доповіді Анализ факторов, ограничивающих метрологические показатели резонансной вихретоковой дефектоскопи Светличный В.А. Анализ факторов, ограничивающих метрологические показатели резонансной вихретоковой дефектоскопи / В.А. Светличный, Ю.Е. Хорошайло, Ю.Н. Александров // Сборник докладов XXI научного симпозиума с международным участием “Метрология и метрологическое обеспечение”. – Болгария. София: Технический університет, – 2011.– С.152 – 158.
26 стаття Оцінка діапазону вимірів на основі критерію допустимої відносної погрішності Світличний В.А. Оцінка діапазону вимірів на основі критерію допустимої відносної погрішності / В.А. Світличний, Ю.Е. Хорошайло // Наукове видання «Системи обробки інформації». – Харків : Харківський університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, 2011. – №6 (96), – С. 160 – 162.
27 тези доповіді Исследование основных математических условий вихретоковой дефектоскопии Світличний В.А. Исследование основных математических условий вихретоковой дефектоскопии / В.А. Світличний // Материалы XV международного молодежного форума «Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» г. Харьков, ХНУРЭ – 2011– С.119 – 120.
28 тези доповіді Застосування вихореструміневих дефектоскопів в експертній практиці Світличний В.А. Застосування вихрострумових дефектоскопів в експертній практиці / В.А. Світличний, О.М. Рвачов // Спеціальна техніка у правоохоронній діяльності: Матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (Україна, Київ, 25 листопада 2011 р.). – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2011. – С. 165 – 168.
29 посібник Спеціальна техніка ОВС: загальна частина Світличний В.А. Навчальний посібник «Спеціальна техніка ОВС: загальна частина» / В.А. Світличний, Ю.М. Онищенко, О.М. Рвачов // Харк. нац. ун-т внутр. справ – Х.: ХНУВС, 2012. – 256 с
30 тези доповіді Стратегические аспекты борьбы с киберпреступлениями Борисова Л.В. Стратегические аспекты борьбы с киберпреступлениями / Л.В. Борисова, В.А. Светличный // Теоретические и прикладные проблемы информационной безопасности : тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 21 июня 2012 г.) / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2012. – С. 10-13.
31 тези доповіді Лазерне сканування при розслідування обставин ДТП Світличний В.А. Лазерне сканування при розслідування обставин ДТП / В.А.Світличний // Застосування інформаційних технологій в освіті: матеріали науково-практичного семінару м. Харків; 25 квітня 2012 р. / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ – Х.: ХНУВС, 2012. – С. 14-15
32 стаття Застосування методу вторинних джерел для розрахунку квазістаціонарних електромагнітних полів вихрових струмів у тонких неферомагнітних плівках Світличний В.А. Застосування методу вторинних джерел для розрахунку квазістаціонарних електромагнітних полів вихрових струмів у тонких неферомагнітних плівках / В.А. Світличний, Ю.Е. Хорошайло, В.В. Тулупов // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». – Харків : НТУ «ХПІ», 2012. – № 40, – С. 131 – 140.
33 тези доповіді Расчет электромагнитных полей вихревых токов в тонких пленках Світличний В.А. Расчет электромагнитных полей вихревых токов в тонких пленках / В.А. Світличний, Ю.Е. Хорошайло, В.В. Тулупов // Збірник тез доповідей учасників XX міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я” (MicroCAD–2012) – Харків : НТУ «ХПІ», 2012. – С. –183.
34 тези доповіді Влияние объекта контроля на выходной сигнал вихретокового дефектоскопа Світличний В.А. Влияние объекта контроля на выходной сигнал вихретокового дефектоскопа / В.А. Світличний, Ю.М. Онищенко // Новые материалы, оборудование и технологии в промышленности: материалы междунар. науч.- техн. конф. молод. ученых / М-во образования Респ.Беларусь, М-во образования и науки Рос. Федерации, Белорус.-Рос. ун-т – Могилев: Белорус.-Рос. ун-т, 2012. – С. 171
35 стаття Застосування вихрострумових дефектоскопів в експертній практиці Світличний В.А. Застосування вихрострумових дефектоскопів в експертній практиці / В.А. Світличний, І.О.Князєв //Криміналістичний віснік. Наук – практ. зб. НДЕКЦ МВС України; НАВСУ. – К:. Тов. «ЕлітПрінт», 2012 –№2(18) 2012. – С. 131–137.
36 стаття Расчет электромагнитных полей в тонких пленках Светличный В.А. Расчет электромагнитных полей в тонких пленках / В.А. Светличный, Ю.Е. Хорошайло, Л.И. Константинова // Сборник научных трудов №25 – Москва : Издательство ФГБОУ ВПО «Московский государственный открытый университет им. B.C. Черномырдина»,– 2012.– C. 116-122
37 тези доповіді Стан та особливості кіберзлочинності в Україні Світличний В.А. Стан та особливості кіберзлочинності в Україні / В.А. Світличний, Ю.М. Онищенко // Актуальні питання розслідування кіберзлочинів: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків; 10 грудня 2013 р. / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ – Х.: ХНУВС, 2013. – С. 104-106.
38 тези доповіді Применение вихретоковых дефектоскопов при проведении судебно–экспертных иследований Светличный В.А. Применение вихретоковых дефектоскопов при проведении судебно–экспертных иследований / В.А. Светличный, Ю.Е. Хорошайло // Збірник тез доповідей науково – практичної конференції «Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку» – Харків : Академія внутрішніх військ МВС України, 2013. – С. 82 – 84.
39 тези доповіді Контроль и диагностика несплошности тонких неферромагнитных пленок Светличный В.А. Контроль и диагностика несплошности тонких неферромагнитных пленок / В.А. Светличный, Ю.Е. Хорошайло // Збірник тез доповідей учасників XXІ міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я” (MicroCAD–2013) – Харків : НТУ «ХПИ», 2013. – С –162
40 стаття Аналіз моделі аперіодичного екранного вихрострумового перетворювача для контролю тонких неферомагнітних плівок Світличний В.А. Аналіз моделі аперіодичного екранного вихрострумового перетворювача для контролю тонких неферомагнітних плівок / В.А. Світличний, Ю.Е. Хорошайло // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». – Харків : НТУ «ХПІ», 2013. – № 51, – С. 117 –125.
41 тези доповіді Показатели качества металлических тонких пленок Светличный В.А. Показатели качества металлических тонких пленок / В.А. Светличный // Наука сегодня: теория, методология, практика/ Nauka dzi
42 стаття Моделирование апериодического экранного вихретокового преобразователя Светличный В.А. Моделирование апериодического экранного вихретокового преобразователя / В.А. Светличный, Ю.Н. Онищенко // Новые материалы, оборудование и технологии в промышленности: материалы междунар. науч.- техн. конф. молод. ученых / М-во образования Респ.Беларусь, М-во образования и науки Рос. Федерации, Белорус.-Рос. ун-т – Могилев: Белорус.-Рос. ун-т, 2013. – С. 187
43 патент Резонансний вихрострумовий спосіб контролю досконалості структури тонких неферомагнітних плівок Пат. 83392 U (Україна), МПК G 01N 27/90; Харківський національний університет радіоелектроніки (UA). – № u201302206; заяв. 21.01.2013; опубл. 10.09.2013, бюл. №17. – с.3.
44 патент Двопараметровий спосіб контролю якості тонких плівок Пат. 93969 U (Україна), МПК G 01N 27/90, G 01N 22/00, Харківський національний університет радіоелектроніки (UA). – № u201404525; заяв. 28.04.2014; опубл. 27.10.2014, бюл. №20. – с.3.
45 патент Спосіб визначення товщини тонких не феромагнітних плівок за допомогою резонансного вихростумового перетворювача Пат. 98983 U (Україна), МПК G 01B 7/06, G 01N 27/90, Харківський національний університет радіоелектроніки (UA). – № u201413437; заяв. 15.12.2014; опубл. 12.05.2015, бюл. №9. – с.4.
46 тези доповіді Від ідентифікації комп’ютера до ідентифікації користувача у мережі Інтернет Світличний В.А. Від ідентифікації комп’ютера до ідентифікації користувача у мережі Інтернет / В.А. Світличний, К.Е. Петров // Актуальні питання діяльності правоохоронних органів у сфері протидії кіберзлочиності: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків; 12 листопада 2014 р. / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ – Х.: ХНУВС, 2014. –С. 151-153.
47 монографія колективна Вихретоковый контроль тонких электропроводящих пленок и неэлектропроводящих покрытий Хорошайло Ю.Е. Вихретоковый контроль тонких электропроводящих пленок и неэлектропроводя- щих покрытий: монография / Хорошайло Ю.Е., Сучков Г.М., Светличный В.А., Ерощенков В.Н. – Харьков: Из-во НТУ «ХПИ», 2014 – с. 228. – На рус. яз.
48 тези доповіді Диагностика лакокрасочного покрытия автомобиля Светличный В.А. Диагностика лакокрасочного покрытия автомобиля / В.А. Светличный // Збірник тез доповідей учасників міжнародної науково практичній конференції «Новітні технології розвитку конструкції, виробництва, експлуатації, ремонту і експертизи автомобіля» – Харків : ХНАДУ, 2014. –С –168.
49 тези доповіді Особливості впливу величини робочого проміжку вихрострумових перетворювачів і способи його оптимізації Світличний В.А. Особливості впливу величини робочого проміжку вихрострумових перетворювачів і способи його оптимізації / В.А. Світличний // Збірник тез доповідей III Міжнародного форуму студентів аспірантів і молодих учених / ред. кол. : М.В. Поляков (голова) та ін. – Дніпропетровськ.: ДНУ, 2015. – С. 557-559
50 тези доповіді Исследование несовершенства структуры тонких неферромагнитных пленок Светличный В.А. Исследование несовершенства структуры тонких неферромагнитных пленок / В.А. Светличный // Новые материалы, оборудование и технологии в промышленности: материалы Международной научно-технической конференции молодых ученых. / М-во образования Респ.Беларусь, М-во образования и науки Рос. Федерации, Белорус.-Рос. ун-т. – Могилев : Белорус.-Рос. ун-т, 2015. – С. 183-186
51 автореферат дисертації Резонансна вихрострумова дефектоскопія тонких неферомагнітних плівок Світличний В.А. Резонансна вихрострумова дефектоскопія тонких неферомагнітних плівок: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин» / Світличний Віталій Анатолійович. – Харків, 2015. – 20 с.
52 тези доповіді Неруйнівний контроль товщини лакофарбного покриття кузова автомобіля Світличний В.А. Неруйнівний контроль товщини лакофарбного покриття кузова автомобіля / В.А. Світличний // Новітні технології в автомобілебудівництві та транспорті : Збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції. / Харківський національний автомобільно - дорожній університет. - Харків. : ХНАДУ, 2015. - С.44 - 45
53 тези доповіді Аналіз побудови охоронної сигналізації у контексті вразливості захисту інформації на об’єкті Світличний В.А. Аналіз побудови охоронної сигналізації у контексті вразливості захисту інформації на об’єкті / В.А. Світличний // Збірник тез доповідей семінару при Вченій Раді НАН України «Технічні засоби захисту інформації», м. Харків, 24 липня 2016 р. / ХНУРЕ – 2016. – С. 43
54 дисертація Резонансна вихрострумова дефектоскопія тонких неферомагнітних плівок Світличний В.А. Резонансна вихрострумова дефектоскопія тонких неферомагнітних плівок : дисертація на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 05.11.13 / Світличний Віталій Анатолійович. - Харків, 2015. – 196 с.
55 тези доповіді Контроль товщини шару лакофарбового покриття кузова автомобіля Світличний В.А.Контроль товщини шару лакофарбового покриття кузова автомобіля / В.А. Світличний, К.О. Кратасюк // Збірник тез доповідей ХХІV науково-практичної конференції курсантів та студентів «Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності», м. Харків, 17 травня 2017 р. /Харківський національний університет внутрішніх справ. – 2017. – С.213 –214
56 тези доповіді Застосування методів соціального інжинірингу при розслідуванні кіберзлочинів Світличний В.А. Застосування методів соціального інжинірингу при розслідуванні кіберзлочинів / В.А. Світличний // Збірник тез доповідей щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми», м. Харків, 15 листопада 2017 р. /Харківський національний університет внутрішніх справ. – 2017. – С.159–161
57 тези доповіді Актуальні аспекти підготовки курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ як фахівців кібербезпеки Світличний В.А. Актуальні аспекти підготовки курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ як фахівців кібербезпеки / В.А. Світличний, Ю.М. Онищенко // Збірник наук. ст. і тез доповідей на науково-практичної конференції до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ – Х.: Права людини, 2017. – С.253 – 254
58 тези доповіді Правові підстави застосування спеціальних засобів Національної поліції України Світличний В.А. Правові підстави застосування спеціальних засобів Національної поліції України / В.А. Світличний // Збірник тез доповідей Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Участь правоохоронних органів та військових формувань України у забезпеченні громадської безпеки (Україна, м. Харків, 30 листопада 2017 року). – Х.: Національної академії Національної гвардії України, 2017. – С.16–17
59 тези доповіді Протидія кібершахрайству щодо використання пристроїв для незаконного втручання в роботу банкоматів Світличний В.А. Протидія кібершахрайству щодо використання пристроїв для незаконного втручання в роботу банкоматів / К.О. Кратасюк, В.А. Світличний // Збірник тез доповідей науково-практичної конференції «Актуальні проблеми адміністративного забезпечення діяльності Національної поліції» / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ – Х.: Права людини, 2017. – С.92-96
60 стаття Модель резонансного вихретокового преобразователя предназначенного для контроля тонких неферомагнитных пленок Світличний В.А. Модель резонансного вихретокового преобразователя предназначенного для контроля тонких неферомагнитных пленок / В.А. Світличний, Ю.Е. Хорошайло, М.А. Ампілогов // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Електроенергетика та перетворювальна техніка – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – № 4(1226), – С. 68 – 72.
61 стаття Особенности выявления дефектов тонких электропроводящих пленок Світличний В.А. Особенности выявления дефектов тонких электропроводящих пленок / В.А. Світличний, Ю.Е. Хорошайло, О.В. Мулявка // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Електроенергетика та перетворювальна техніка – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – С. 72 – 77.
62 тези доповіді Деякі методологістичні аспекти підготовки кадрів для підрозділів кіберполіції в Україні Світличний В.А. Деякі методологістичні аспекти підготовки кадрів для підрозділів кіберполіції в Україні / В.А. Світличний // Збірник наукових статей за матеріалами доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції 22 грудня 2017 р. «Проблеми застосування інформаційних технологій правоохоронними структурами України та вищими навчальними закладами зі специфічними умовами навчання» » / МВС України, Львів: ЛьвДУВС, 2018. – С 219-222
63 стаття Development of the approach to proving the security of groestl-like algorithms of hashing to rebound attacks Руженцев В. І. Development of the approach to proving the security of groestl-like algorithms of hashing to rebound attacks / В. І. Руженцев, Ю.М. Онищенко, В.А. Світличний // «Восточно-Европейский журнал передовых технологий» – №6/9(90) 2017. – Харків: Ukrainian State University of Railway Transport PC «Technology center», 2018. – C 44-51
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018