Ткаченко Сергій Олександрович, завідувач кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Електронна торгівля: шляхи підвищення культури обслуговування споживачів Ткаченко С. О. Електронна торгівля: шляхи підвищення культури обслуговування споживачів / С. О. Ткаченко, А. С. Дядін // Бізнес Інформ. - 2015. - № 11. - С. 200-204. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2015_11_33
2 тези доповіді Система формування інвестиційного проекту торгівельної компанії з розвитку товарного ринку та інфраструктури Ткаченко С. О.Система формування інвестиційного проекту торгівельної компанії з розвитку товарного ринку та інфраструктури / С.О.Ткаченко // Актуальні проблеми економічної безпеки держави, регіону, підприємства: тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (26 травня 2017 р.) / упоряд. Л. М. Томаневич. – Львів: ЛьвДУВС, 2017. – с. 203-207
3 тези доповіді Інституціоналізація тіньової економіки: досвід України Ткаченко С.О., Ларіна Т.Ф. Інституціоналізація тіньової економіки: досвід України / С.О. Ткаченко, Т.Ф. Ларіна // Тіньова економіка: світові тенденції та українські реалії: матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції. - Київ: НАВС, 2017. - С. 355-358
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017