Дядін Андрій Сергійович, викладач
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Електронна торгівля: шляхи підвищення культури обслуговування споживачів Ткаченко С.О. Дядін А.С. Електронна торгівля: шляхи підвищення культури обслуговування споживачів / С.О. Ткаченко, А.С. Дядін // Бізнес Інформ.-№11.- 2015.- с. 200-204
2 стаття Вдосконалення розвитку конкурентоспроможності економіки на інноваційно-інвестиційній основі. Дядін А.С., Шталь Т.В. Вдосконалення розвитку конкурентоспроможності економіки на інноваційно-інвестиційній основі / А.С. Дядін, Т.В. Шталь // Технологічний аудит та резерви виробництва. - №1/5 (21), 2015 с. 85-89
3 стаття Інноваційний розвиток роздрібної торговельної мережі та шляхи покращення обслуговування споживачів. Дядін А.С. Інноваційний розвиток роздрібної торговельної мережі та шляхи покращення обслуговування споживачів / А.С. Дядін // Бізнес-інформ. - 2014. м. Харків - № 12 с.319-323
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017