Дядін Андрій Сергійович, викладач
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Електронна торгівля: шляхи підвищення культури обслуговування споживачів Ткаченко С.О. Дядін А.С. Електронна торгівля: шляхи підвищення культури обслуговування споживачів / С.О. Ткаченко, А.С. Дядін // Бізнес Інформ.-№11.- 2015.- с. 200-204
2 стаття Вдосконалення розвитку конкурентоспроможності економіки на інноваційно-інвестиційній основі. Дядін А.С., Шталь Т.В. Вдосконалення розвитку конкурентоспроможності економіки на інноваційно-інвестиційній основі / А.С. Дядін, Т.В. Шталь // Технологічний аудит та резерви виробництва. - №1/5 (21), 2015 с. 85-89
3 стаття Інноваційний розвиток роздрібної торговельної мережі та шляхи покращення обслуговування споживачів. Дядін А.С. Інноваційний розвиток роздрібної торговельної мережі та шляхи покращення обслуговування споживачів / А.С. Дядін // Бізнес-інформ. - 2014. м. Харків - № 12 с.319-323
4 монографія колективна Ефективність підприємницької діяльності суб’єктів господарювання в роздрібній торгівлі в умовах конкуренції. Чорна М. В., Дядін А. С. Ефективність підприємницької діяльності суб’єктів господарювання в роздрібній торгівлі в умовах конкуренції. Актуальні проблеми та напрями розвитку потенціалу соціально-економічних систем в умовах конкуренції : колективна монографія. Х. 2017. С. 154–159
5 стаття Графоаналітичний метод оцінки інтенсивності впливу зовнішніх чинників на підприємницьку діяльність в роздрібній торгівлі. Чорна М. В., Дядін А. С. Графоаналітичний метод оцінки інтенсивності впливу зовнішніх чинників на підприємницьку діяльність в роздрібній торгівлі. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2017. Т. 1. Вип. 3. С. 232–239.
6 стаття Методичний підхід до оцінки рівня ефективності підприємницької діяльності в роздрібній торгівлі. Чорна М. В., Дядін А. С. Методичний підхід до оцінки рівня ефективності підприємницької діяльності в роздрібній торгівлі. Вісник Одеського національного університету. 2017. Т. 22. Вип. 3 (56). С. 112–118.
7 стаття Вдосконалення системи оцінки ефективності підприємницької діяльності в ритейлі на засадах реалізації інтересів стейкхолдерів в умовах невизначеності та ризику. Чорна М. В., Дядін А. С. Вдосконалення системи оцінки ефективності підприємницької діяльності в ритейлі на засадах реалізації інтересів стейкхолдерів в умовах невизначеності та ризику. Управління розвитком.2017. № 1–2 (187–188). С. 43–51.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017