Шаповал Людмила Андріївна, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Філософсько-правовий аналіз результатів державотворення в Україні Шаповал Л.А. Філософсько-правовий аналіз результатів державотворення в Україні / Л.А. Шаповал // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави: тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 листоп. 2016 р.) / МВС УКраїни, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2016. - 472 с.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018