Грищенко Ніна Володимирівна, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття НОMO INFORMATICUS: ЕВОЛЮЦІЯ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА Грищенко Н.В. Homo informaticus:еволюція людини в умовах інформаційного суспільства / Н.В. Грищенко // Актуальні проблеми філософії та соціології. – Науково-практичний журнал. - №9 – Одеса:Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 29-33
2 тези доповіді «Тиранія моменту» в житті сучасника Грищенко Н.В. «Тиранія моменту» в житті сучасника // Н.В. Грищенко / Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави. Тези доп. V Міжнар. науково-практ.конф. – Харків, ХНУВС, 2016. – С.41-43.
3 тези доповіді Благодійність як соціальний феномен Грищенко Н.В. Благодійність як соціальний феномен. // Н.В.Грищенко /Realita a perspekt
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017