,
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Харківщина в оповіданні Олекси Стороженка «Закоханий чорт» Режко В.А., Голопич І.М. Харківщина в оповіданні Олекси Стороженка «Закоханий чорт»// В.А. Режко, І.М. Голопич // Україна на шляху державотворення : історія та сучасність : Всеукраїнська науково-практична конференція, 26 травня 2016 р. : [до 25-ї річниці незалежності України]. – Харк. держ. Ун-т харчування та торгівлі. – Х. : ХДУХТ, 2016. - С.115-117.
2 тези доповіді Із символізму - у розстрільний соцреалізм. Західноукраїнські поети - перекладачі революційної поеми О.Блока "Дванадцять" Режко В.А. Із символізму - у розстрільний соцреалізм. Західноукраїнські поети - перекладачі революційної поеми О.Блока "Дванадцять" / В. А. Режко // Тези виступів учасників круглого столу до Дня Соборності України.- Харків: ХНУВС, 2017.- С.90-94.
3 тези доповіді Поезії Івана Франка в перекладах Анни Ахматової Режко В.А. Поезії Івана Франка в перекладах Анни Ахматової / В.А.Режко // Іван Франко в культурно-історичному вимірі (до 160-річчя від дня народження та 100-річчя із дня смерті). Матеріали круглого столу 27 травня 2016 р. - Харків: ХНУВС, 2016. – С. 38 – 41.
4 тези доповіді Роман В.Т. Наріжного «Гаркуша, малоросійський розбійник» як енциклопедія українського безцензурного життя Режко В.А. Роман В.Т. Наріжного «Гаркуша, малоросійський розбійник» як енциклопедія українського безцензурного життя / В.А. Режко // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального роз-витку держави. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 18 листопада 2016 р. - Харків: ХНУВС, 2016. – С. 66-69.
5 тези доповіді Творчість В.Т.Наріжного як перша літературна декларація українського патріотизму Режко В.А., Мацулєвич О.Є Творчість В.Т. Наріжного як перша літературна декларація українського патріотизму / В.А. Режко // VІІІ Міжвузівська науково-практична конференція "Мова і культура в інформаційному тисячолітті" (До 160-річчя від дня народження І. Франка).- Харків:ХНУРЕ, 2016. С. 104-105.
6 тези доповіді Ненормативна лексика в діловому мовленні поліцейських Режко В.А.Ненормативна лексика в діловому мовленні поліцейських / В.А.Режко // Матеріали міжвузівської конференції "Сучасні проблеми соціально-гуманітарних наук" (до 100-річчя початку української революції). - Х.:ХНУВС, 2017. - С.49-52
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018