Іванов Станіслав Юрійович, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Територіальне розселення та етнодемографічний склад населення Харківщини (1959-2001 рр.) Іванов С. Ю. Територіальне розселення та етнодемографічний склад населення Харківщини (1959-2001 рр.) / С. Ю. Іванов // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації: матеріали ІІ Міжнародної наукової конферен-ції (Суми, 24 – 25 березня 2016 року). Частина ІІ. – Суми, 2016. – С. 20-23.
2 тези доповіді Громадсько-політична діяль-ність Івана Франка Іванов С.Ю. Громадсько-політична діяль-ність Івана Франка / С. Ю. Іванов // Іван Франко в культурно-історичному вимірі (до 160-річчя від дня народження та 100-річчя із дня смерті). Матеріали круглого столу 27 травня 2016 р. - Харків: ХНУВС, 2016. – С. 47 – 49.
3 стаття Дозвілля в повсякденному житті сільських мігрантів у Харкові (1950-1980 рр.) Іванов С.Ю. Дозвілля в повсякденному житті сільських мігрантів у Харкові (1950-1980 рр.) / С.Ю. Іванов // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. Випуск 1. Частина 4. – Тернопіль, 2016. – С. 84 – 89.
4 тези доповіді «Сухий закон»: правові нор-ми та повсякденні практики у світі в ХІХ – ХХ ст. Іванов С.Ю. «Сухий закон»: правові нор-ми та повсякденні практики у світі в ХІХ – ХХ ст. / С.Ю. Іванов Сучасні проблеми правового, економічного та соціального роз-витку держави. Матеріали V Між-народної науково-практичної конференції, 18 листопада 2016 р. - Харків: ХНУВС, 2016. – С. 46-49.
5 посібник Історія та культура України Історія та культура України: навчальнний посібник / уклад. Дедурін Г. Г., Іванов С. Ю., Чорний І. В. – Харків: ХНУВС, 2017. – 108 с.
6 тези доповіді Ідея соборності в українсь-кому суспільно-політичному русі на початку ХХ ст. Іванов С. Ю. Ідея соборності в українсь-кому суспільно-політичному русі на початку ХХ ст. / Іванов С. Ю. // Тези виступів учасників Міжка-федрального круглого столу до Дня соборності України. – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 60 – 63.
7 стаття Вплив голоду 1946-1947 рр. на міграцію сільського насе-лення до Харкова Іванов С. Ю. Вплив голоду 1946-1947 рр. на міграцію сільського насе-лення до Харкова / С. Ю. Іванов //Збірник наукових праць. Серія «Історія та географія»/ Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків: Колегіум, 2016. – Вип. 53. – С. 66-73.
8 тези доповіді Насильницька колективізація як базовий чинник голодомору 1932-1933 рр. Іванов С. Ю. Насильницька колективізація як базовий чинник голодомору 1932-1933 рр. / С. Ю. Іванов //Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави. Тези доповідей VI міжнародної науково-практичної конференції науково-методичні рекомендації. -Х. 2017 р.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017