Іванов Станіслав Юрійович, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Дозвілля в повсякденному житті сільських мігрантів у Харкові (1950-1980 рр.) Іванов С.Ю. Дозвілля в повсякденному житті сільських мігрантів у Харкові (1950-1980 рр.) / С.Ю. Іванов // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. Випуск 1. Частина 4. – Тернопіль, 2016. – С. 84 – 89.
2 тези доповіді «Сухий закон»: правові нор-ми та повсякденні практики у світі в ХІХ – ХХ ст. Іванов С.Ю. «Сухий закон»: правові нор-ми та повсякденні практики у світі в ХІХ – ХХ ст. / С.Ю. Іванов Сучасні проблеми правового, економічного та соціального роз-витку держави. Матеріали V Між-народної науково-практичної конференції, 18 листопада 2016 р. - Харків: ХНУВС, 2016. – С. 46-49.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017